Logga

Digital konferens om branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022

Tillsammans med medlemsföretag, arbetstagarorganisationer och branschrepresentanter har Sobona utvecklat en branschvalideringsmodell och olika verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen får du veta mer om Sobonas partsgemensamma arbete med branschvalidering.

Varför ska du delta på konferensen?

Under konferensen får du både inspiration och praktiska verktyg för att utveckla arbetet för en mer långsiktig och strategisk kompetensförsörjning.

Startklart

Sobona har utvecklat flera olika verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, kartlägga medarbetarnas kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra det befintliga kunnande som medarbetarna har.

Allt utgår från nationella yrkesprofiler för energibranschen som skapar ett gemensamt språk.

Moderator: Willy Silberstein.

Arbetet med branschvalidering skapar en grund för ett helt nytt sätt att se på kompetensförsörjningen inom branschen.”

Pär Sellberg
utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Några av talarna på konferensen

  • Andreas Lepa, ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige

  • Anna Kahlson, senior rådgivare Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

  • Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

  • Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef Svenska Stadsnätsföreningen

  • Per Nordenstam, vd Sobona

Program

09.30–09.40 Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Per Nordenstam, vd Sobona
Willy Silberstein, moderator

09.40–10.00 En växande bransch kräver innovativ kompetensförsörjning

Andreas Lepa, ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Energibranschen växer och behöver nya medarbetare.

 

Det beror framför allt på elektrifieringen av samhället, där el ersätter fossila bränslen i industrin och i transportsektorn, och på att många medarbetare går i pension de närmaste tre åren.


Nya medarbetare är avgörande för att klimatmålen ska kunna nås. Det visar en ny analys av branschens kompetensbehov Länk till annan webbplats. som Energiföretagen Sverige tagit fram.

10.00–10.20 Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

Anna Kahlson, senior rådgivare Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MYH)

Helén Björnsdotter, projektledare BOSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan) Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MYH)


Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att stödja, följa och informera om utvecklingen inom valideringsområdet.


Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter.


Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen av yrkesbevis/nivåplacerade kvalifikationer i SeQF Länk till annan webbplats. och lärdomar från BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan).

10.20–10.30 Paus
10.30–10.50 Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet

Camilla Grahn, rådgivare Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS Trygghetsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.


Genom bland annat validering synliggörs kompetenser och kunskaper som individer besitter, oavsett när, var och hur de har förvärvats.

10.50–11.10 Kompetensförsörjning och branschperspektiv Svenska Stadsnätsföreningen
11.10–11.30 Arbetsförmedlingen – snabbspår för energiingenjörer

Ingela Sagulin, Kvalificerad Handläggare Arbetsförmedlingen Avdelning Arbetsgivare och leverantörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Erik Elfgren, lektor Luleå tekniska universitet (LTU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan några år tillbaka kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden.


Erik berättar om de två snabbspårsutbildningarna inom elkraft- och energiteknik på Luleå tekniska universitet.

11.30–11.50 Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

 

Yrkesprofiler är grunden för att kunna validera.


I dagsläget finns dessa sju nationella yrkesprofiler inom energibranschen:


Vidare finns två nationella yrkesprofiler inom fiber och stadsnät:

  • Fiberinstallatör
  • Fibertekniker


Under 2022 sker en yrkesprofileringsprocess för att komplettera de befintliga yrkesprofilerna med yrkesprofilerna projektledare och projektör. Dessutom kommer ett helt nytt digitalt kartläggningsverktyg lanseras.

11.50–12.00 Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Willy Silberstein, moderator

Per Nordenstam, vd Sobona

Praktisk information

Datum

24 augusti 2022. Sista anmälan 19 augusti.

Tid

09.30–12.00

Konferensen är

kostnadsfri

Digital konferens

via Zoom

Konferensen anordnas av

Konferensen delfinanseras genom

Yrkesprofiler och validering inom energibranschen 2021

Ta del av materialet från den digitala konferensen om yrkesprofilering och validering inom energibranschen 2021

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!