Logga

Digital konferens om branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022

Tillsammans med medlemsföretag, arbetstagarorganisationer och branschrepresentanter har Sobona utvecklat en branschvalideringsmodell och olika verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen får du veta mer om Sobonas partsgemensamma arbete med branschvalidering.

Varför ska du delta på konferensen?

Under konferensen får du både inspiration och praktiska verktyg för att utveckla arbetet för en mer långsiktig och strategisk kompetensförsörjning.

Startklart

Sobona har utvecklat flera olika verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, kartlägga medarbetarnas komptens, stödja lärande och komptensutveckling på arbetsplatsen och kvalitetssäkra det befintliga kunnande som medarbetarna har.

Allt utgår från nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp som skapar ett gemensamt språk.

Moderator: Willy Silberstein

Arbetet med branschvalidering skapar en grund för ett helt nytt sätt att se på kompetensförsörjningen inom branschen.”

Pär Sellberg
utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Några av talarna på konferensen

  • Linda Strand, driftchef Nodava

  • Mats Rostö, branschrådsordförande Vatten och Miljö och vd Nacka vatten och avfall

  • Per Nordenstam, vd Sobona

  • Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten

  • Rose-Marie Gunnarsson, arbetsförmedlare och samordnare lokala jobbspår Malmö Stad

  • Sabina Sparr, Gruppchef återvinning Nodava

  • Tony Clark, vd Avfall Sverige

Program

09.30–09.40 Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Per Nordenstam, vd Sobona
Willy Silberstein, moderator

10.00–10.20 Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

Anna Kahlson, senior rådgivare Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MYH)

Helén Björnsdotter, projektledare BOSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan) Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MYH)


Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att stödja, följa och informera om utvecklingen inom valideringsområdet.


Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter.


Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen

av yrkesbevis/nivåplacerade kvalifikationer i SeQF Länk till annan webbplats. och lärdomar från BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan).

10.40–10.50 Paus
10.30–10.50 Lokala jobbspår utifrån arbetsgivarnas behov

Rose-Marie Gunnarsson, arbetsförmedlare och samordnare lokala jobbspår Malmö Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sarah Stuivers Franck, utvecklingssekreterare arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rose-Marie Gunnarsson från Arbetsförmedlingen och Sarah Stuivers Franck från Malmö Stad ger sin bild av lokala jobbspår utifrån ett arbetsgivarperspektiv.


Samverkan sker på flera nivåer och resultaten av jobbspåren är goda.

10.50–11.10 Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för att möjliggöra det livslånga lärandet

Camilla Grahn, rådgivare Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS Trygghetsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.


Genom bland annat validering synliggörs kompetenser och kunskaper som individer besitter, oavsett när, var och hur de har förvärvats.

11.10–11.30 NODAVA - branschvalidering – en röd tråd genom kompetensförsörjningen

Linda Strand, driftchef Nodava Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sabina Sparr, avfallschef Nodava Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

NODAVA- Norra Dalarna Vatten & Avfall Länk till annan webbplats. är ett av referensföretagen i Sobonas branschvalideringsarbete.

 

NODAVA kommer berätta om hur de använt valideringsmodellen i sitt utvecklingsarbete och hur de ser på fortsatt användningen av verktyget.

11.30–11.50 Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.


Yrkesprofiler är grunden för att kunna validera.


Nu finns dessa fem nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning:Dessutom finns dessa fyra nationella yrkesprofiler inom vatten och avlopp:


Under 2022 sker en yrkesprofileringsprocess för att komplettera med den nya yrkesprofilen arbetsledare på ÅVC.

 

Dessutom kommer ett nytt digitalt kartläggningsverktyg lanseras.

11.50–12.00 Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Per Nordenstam, vd Sobona

Thomas Nylund, moderator

Praktisk information

Datum

25 augusti 2022. Sista anmälan 19 augusti.

Tid

09.30–12.00

Konferensen är

kostnadsfri

Digital konferens

via Zoom

Konferensen anordnas av

Konferensen delfinansieras genom

Yrkesprofiler och validering inom vatten och avlopp 2021

Ta del av materialet från den digitala konferensen om yrkesprofiler och validering inom vatten och avlopp 2021

Yrkesprofiler och validering inom avfallshantering och återvinning 2021

Ta del av materialet från den digitala konferensen om yrkesprofiler och validering inom avfallshantering och återvinning 2021

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!