Header

Sobona är med i projektet BOSS

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finansieras av Europeiska Socialfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Sobona har tidigare deltagit som observatör och är sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare för ett ökat kunskapsutbyte mellan olika branscher.

Sidfot