Header

Utmaningar inom kompetensförsörjning

  • Det är ett glapp mellan arbetssökande, utbildningar och arbetsgivares behov.
  • Låg kännedom om yrket och dess innehåll.
  • Yrket upplevs inte vara attraktivt.
  • Stora pensionsavgångar väntar.
  • Verktyg för lärande på arbetsplatsen saknas.
  • Kunskap avseende strategisk kompetensförsörjning och metoder för lärande på arbetsplatsen saknas hos många arbetsgivare.

Hjulet uppfinns på nytt

  • Synen på introduktion och utveckling inom yrkesområdet skiljer sig åt mellan företag i samma bransch.
  • Insatser inom social hållbarhet är fragmenterade.
  • Det är svårt att sätta upp och följa kvalitetskrav i upphandlingar.

Sidfot