Logga

Ta en enklare väg

+ 100 engagerade medlemsföretag inför 2022

Föreställ dig en nära framtid där du har matchat rätt medarbetare med rätt kompetens, på både kort och lång sikt. Det är inte ett omöjligt scenario. För genom verktyg, kunskap och inspiration hjälper vi på Sobona till att förändra hur du rekryterar, jobbar med lärande på arbetsplatsen och kompetensutvecklar, utifrån era förutsättningar och behov.

Verktyg, kunskap och inspiration utvecklar hur du arbetar med kompetensförsörjningen

Vi vänder oss till dig som arbetar med kompetensförsörjning, samhällsnytta och vill rekrytera mer inkluderande. Snart väntar stora utmaningar.

Morgondagen kräver andra verktyg och arbetssätt; förändringen börjar genom att ta en enklare väg.

Röster om Sobona

 • Tillsammans vidareutvecklar vi det som inte är gjort. Vi är inga konkurrerande verksamheter och vi måste bli bättre på att hjälpa varandra.

  Anna Holmstedt Bergander

  HR-chef på NSVA

 • Det finns många bra exempel i projekten som Sobona driver där det går bra för nyanlända. Jag tycker fler kan kopiera och ta erfarenheter från det.

  Michael Persson

  Regional företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

 • Titta igenom det som finns hos Sobona och välj det som du tycker är bra. Ta russinen ur kakan. Gör det enkelt och anpassa det till er verksamhet.

  Claes Blomgren

  HR-chef på Fyrishov

 • Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet.

  Mats Rostö

  vd på Nacka vatten och avfall

 • Sobona har verktyg och kunskaper att utfå ifrån och vi har varit delaktiga i att skapa projektet tillsammans.

  Ingela Liwell

  Enhetschef drift på Telge Bostäder

 • Vid digitalisering får vi inte tappa det humana. Speciellt inte när vi introducerar medarbetare. Därför är det viktigt att vi har utbildade handledare.

  Daniel Åslund 

  HR-chef, Affärsverken 

 • Vi försöker ta tillvara på allas kompetens och kunskap. För oss är det viktigt att ha ett inkluderande synsätt vid rekrytering.

  Anki Haglund

  vd på Matlaget i Gällivare

 • Alla unga vet vad en influencer gör men inte en ingenjör – det vill vi ändra på.

  Christian Schwartz

  vd på Mölndal Energi samt branschrådsordförande

 • Med tydliga och bättre yrkesprofiler tror jag det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förbättras.

  Karl-Gunnar Miltsis

  ekonomiansvarig på Assistera Skandinavien

 • Språkutveckling på arbetsplatsen är en jätteviktig del, eftersom det tvingar personen att prata och lära sig yrkesspråket.

  Sofia Westergaard

  HR-specialist på Renova

Smarta verktyg

Genom verktyg hjälper vi på Sobona till att utveckla hur du rekryterar, jobbar med lärande på arbetsplatsen och kompetensutvecklar, utifrån era förutsättningar och behov.

Evidensbaserade

De bygger på aktuell forskning inom området.

Branschanpassade

Verktygen är branschanpassade.

I projekten

Verktygen är integrerade i projekten.

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden.

Utvalda case om inkluderande kompetensförsörjning

Nyheter och kalendarium

(Hämtar innehåll...)

Pågående utvecklingsprojekt

Bredda rekryteringen med lokala jobbspår

Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen som ska leda till fler jobb. Lokala jobbspår skapar anställningsbarhet och bidrar till att säkra kompetensförsörjningen.

Praktik för strategisk kompetensförsörjning

Praktik ger möjligheter till oanvänd kompetens, inspiration och ger inspel till framtidens utmaningar. En praktikplats skapar många möjligheter där individer kan synliggöra sin kompetens och där företag kan matcha behoven.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!