En enklare väg till inkluderande kompetensförsörjning

Samhället förändras i en rasande fart och snart väntar stora utmaningar. Det handlar om demografiska förändringar, digitalisering, grön omställning och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Morgondagen kräver andra verktyg och arbetssätt; förändringen börjar genom att ta en enklare väg.
Filmen om Enklare väg
Detta är Enklare väg

Verktyg, kunskap och inspiration utvecklar hur du arbetar med kompetensförsörjningen

Föreställ dig en nära framtid där du har matchat rätt medarbetare med rätt kompetens, på både kort och lång sikt. Det är inte ett omöjligt scenario.

Därför har Sobona utvecklat evidensbaserade verktyg för att förändra hur du rekryterar, jobbar med lärande på arbetsplatsen och kompetensutvecklar, utifrån era förutsättningar och behov.

Säkra kompetensförsörjningen

Sagt om Sobona och inkluderande kompetensförsörjning

 • Tillsammans vidareutvecklar vi det som inte är gjort. Vi är inga konkurrerande verksamheter och vi måste bli bättre på att hjälpa varandra.

  Anna Holmstedt Bergander

  HR-chef, NSVA

 • Det finns många bra exempel i projekten som Sobona driver där det går bra för nyanlända. Jag tycker fler kan kopiera och ta erfarenheter från det.

  Michael Persson

  Regional företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen

 • Titta igenom det som finns hos Sobona och välj det som du tycker är bra. Ta russinen ur kakan. Gör det enkelt och anpassa det till er verksamhet.

  Claes Blomgren

  HR-specialist Uppsala kommun

 • Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet.

  Mats Rostö

  vd, Nacka vatten och avfall

 • Sobona har verktyg och kunskaper att utfå ifrån och vi har varit delaktiga i att skapa projektet tillsammans.

  Ingela Liwell

  Enhetschef drift, Telge Bostäder

 • Vid digitalisering får vi inte tappa det humana. Speciellt inte när vi introducerar medarbetare. Därför är det viktigt att vi har utbildade handledare.

  Daniel Åslund 

  HR-chef, Affärsverken 

 • Vi försöker ta tillvara på allas kompetens och kunskap. För oss är det viktigt att ha ett inkluderande synsätt vid rekrytering.

  Anki Haglund

  vd, Matlaget i Gällivare

 • Alla unga vet vad en influencer gör men inte en ingenjör – det vill vi ändra på.

  Christian Schwartz

  vd, Mölndal Energi och branschrådsordförande Energi

 • Med tydliga och bättre yrkesprofiler tror jag det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förbättras.

  Karl-Gunnar Miltsis

  ekonomiansvarig, Assistera Skandinavien

 • Språkutveckling på arbetsplatsen är en jätteviktig del, eftersom det tvingar personen att prata och lära sig yrkesspråket.

  Sofia Westergaard

  HR-specialist, Renova

 • Branschvalidering visar vad en individ faktiskt kan och detta har vi haft utmaningar kring inom branschen, för många gånger vet vi inte vilka kompetenser som individer har.

  Jimmy Persson

  utveckling- och säkerhetschef, Svenska Stadsnätsföreningen

Evidensbaserade verktyg för inkluderande komptensförsörjning

Använd verktygen för att utveckla hur du rekryterar, komptensutvecklar och arbetar med lärande på arbetsplatsen. Verktygen är branschanpassade och integrerade i de nationella utvecklingsprojekten.

Utvalda case

Nationella utvecklingsprojekt

Gå med i ett projekt för att skapa en långsiktig förändring över hur du arbetar med företagets kompetensförsörjning.

Pågående utvecklingsprojekt

Lokala jobbspår

Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen som ska leda till jobb.

Upptäck lokala jobbspår

Nyheter och kalendarium

(Hämtar innehåll...)

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning