Logga

Hållbart arbetsliv

Att vi ska hålla ett helt arbetsliv är i dag en viktig förutsättning i vårt välfärdssamhälle. Naturligtvis består detta av många parametrar, både på organisations- och individnivå. Inom arbetsmiljö ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycka vid arbetets utförande. Samtliga arbetstagare ska följa regler och rutiner samt delta i arbetsmiljöarbetet.

Det moderna arbetslivet innebär nya utmaningar samtidigt som traditionella arbetsmiljöproblem kvarstår. De nya utmaningarna innehåller också ofta nya möjligheter. Inte minst finns detta inom den digitala utveckling som skett under de senaste åren.

Sobona arbetar för att stödja medlemsföretagen att skapa ett hållbart arbetsliv för sina medarbetare, med friska arbetsplatser och god arbetsmiljö. Vi följer aktivt regering och myndigheters beslut och diskussioner inom ämnet, för att förmedla vidare. Vi tar också del av och förmedlar på olika sätt forskningsresultat och kunskapssammanställningar som berör de branscher som medlemsföretagen ingår i.

Att satsa på en bra arbetsmiljö är bevisat en lönsam investering för alla verksamheter och för alla involverade!

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg på Sobona

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Föreningens uppdrag är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra denna kunskap tillgänglig och använd på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och kommunala företag. Kunskapen baseras på resultat från forskning, beprövad erfarenhet och gällande arbetsmiljöregler. Suntarbetslivs utbud främjar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

På Suntarbetslivs webbplats finns stödmaterial, filmer och artiklar från arbetsplatser med liknande utmaningar som du har. Där finns också forskning i form av artiklar och rapporter med undersökningar och resultat och konkreta verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats.

Läs om hur det kommunala företaget Uddevalla Energi tagit hjälp av Suntarbetslivs resursteam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter, pressmeddelanden och mötesplatser

(Hämtar innehåll...)

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!