Sobonas handledarutbildning

Handledarutbildning ger nya medarbetare en bra introduktion och bidrar till en kultur där alla trivs.