09:30–09:40 | Inledning

Moderator hälsar välkommen och introducerar programmet.

Per Nordenstam, vd Sobona
Anna Karin Jendert, vd Nordiskt Valideringsforum
Willy Silberstein, moderator

09:40–10:50 | Samhällsperspektiv

09:40–10:00 | Ekonomiperspektiv i en föränderlig värld

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

 

10:00–10:30 | Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet

Christer Bergqvist, enhetschef för enheten för kompetensförsörjning och livslångt lärande, Stf generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan
Helén Björnsdotter, utredare Myndigheten för yrkeshögskolan

 

10:30–10:50 | Inspel från politiken

Katarina är statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm och har bland annat ansvar för frågor gällande gymnasieskolan, utbildning för vuxna och studiemedel.

Katarina Lundahl, statssekreterare Utbildningsdepartementet hos Skolminister Lotta Edholm

10:50–11:00 | Paus

11:00–12:00 | Block 2: Nya sätt att se på kompetensförsörjning

11:00–11:20 | Svenskt Näringsliv och Industriarbetsgivarna

Kristina Cunninghamn, policyexpert inom kompetensförsörjningsfrågor Svenskt Näringsliv
Jesper Hedin Hirasawa, expert kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna

 

11:20–11:40 | Validering utvecklar kompetensförsörjning inom vatten och avlopp

VA-branschen står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Det finns bland annat ett växande behov av drifttekniker och underhållstekniker.

Många som arbetar inom VA-branschen har stor erfarenhet och kompetens som tillägnats genom praktiskt utförande och informellt lärande på arbetsplatsen.

Tack vare validering får medarbetarna på Nacka vatten och avfall ett erkännande och en fördjupad bild av sin kompetens. Detta är värdefullt både för företaget och för medarbetarna som får ett erkännande för sin kompetens genom ett formellt bevis.

Med yrkesprofilerna som grund för valideringen öppnas också möjligheter att anställa personer från andra branscher med liknande yrkeskompetenser. De bidrar även till att öppna upp för nyanlända med yrkeskunnande, som är en viktig aspekt för att klara kompetensförsörjningen.

Mats Rostö, vd Nacka vatten och avfall och ordförande branschråd Vatten och Miljö
Frida Bjerkman, verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning och projektledare för Nacka vatten och avfalls valideringsprojekt

 

11:40–12:00 | Beredskap och kompetensförsörjning i en föränderlig tid
Det förändrade säkerhetsläget påverkar kompetensförsörjningen inom många branscher.
Svenska Stadsnätsföreningen har ett beredskapsuppdrag från Post- och telestyrelsen. De berättar om reparationsberedskap och reservkraftförsörjning inom elektronisk kommunikation.
Deltagarna får höra om hur riktade utbildningsinsatser och kompetensvalidering kan stärka Sveriges beredskap och säkerställa nödvändig kompetens för framtida kriser och höjd beredskap.

Linda Kindberg, nationell beredskapssamordnare, resilienta telekomnät Svenska Stadsnätsföreningen
Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef Svenska Stadsnätsföreningen

12:00–13:00 | Lunchpaus