Inledning

10.00-10.10 | Inledning

Per Nordenstam, vd Sobona, Anna Karin Jendert, vd Nordiskt Valideringsforum och moderator Willy Silberstein ramar in konferensen, introducerar programmet och hälsar alla välkomna.

Block 1: Samhällsperspektiv

10.10–10.30 | Ekonomiperspektiv i en föränderlig värld
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Hög inflation, stigande räntor, personalbrist och krig i Ukraina gör att eko-nomin ser mycket tuff ut under kommande år. Annika kommer berätta mer om att vi har en speciell situation i Sverige nu – vi har hög inflation och går mot en lågkonjunktur.

10.30–10.50 | Kvalifikationer + validering = effektiv kompetensförsörjning
Christer Bergqvist, enhetschef och stf gd och Helén Björnsdotter, utredare Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

I myndighetens uppdrag ingår bland annat uppgiften om att stödja branscher och främja användning av validering i de utbildningar myndigheten ansvarar för samt att följa och stödja det utvecklingsarbete som pågår inom valideringsområdet nationellt och regionalt.

Ta del av myndighetens arbete och perspektiv kopplat till kompetensförsörjning och branschvalidering.

10.50–11.10 | Branschvalidering, kvalitet och KOSKI - nya vindar i finsk valideringspolitik
Johanni Larjanko, nationell NVL-koordinator, Nordiskt Nätverk för vuxna i Finland

Johanni koordinerar bland annat det nationella valideringsnätverket som arbetar med att förbättra valideringens förutsättningar i Finland. Under den här föreläsningen berättar han om vad som är aktuellt på validerings-fronten i Finland och vilka utmaningar som landet nu står inför.

11.10–11.20 Paus

Block 2: Nya sätt att se på kompetens

11.20–11.40 | Hur ska vi klara kompetensförsörjningsutmaningen på ett hållbart sätt? Om betydelsen av att främja lärande och välbefinnande i det dagliga arbetet.
Andreas Wallo, biträdande professor vid Linköpings universitet

Kompetensförsörjning handlar om att attrahera, rekrytera och introducera medarbetare med rätt kompetens, men också om att få dem att stanna kvar genom att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och lärande.

Att erbjuda hållbara arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. I kompetensförsörjning ingår också att säkerställa att medarbetare som av olika skäl lämnar organisationen får ett bra avslut och att deras kunskaper inte går förlorade.

I denna föreläsning kommer Andreas att presentera ett forskningsperspek-tiv på hur arbetsplatslärande kan främjas och vilket ledarskap som kan bidra till lärande och välbefinnande. Andreas kommer också att peka på ett antal utmaningar för framtiden.

11.40–12.00 | Mikromeriter och projektet Kompetenspasset
Olle Nyman, projektledare Kompetenspasset och teknisk projektledare på RISE, Tommy Olsson, omvärldsanalytiker Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Tania Sarmiento, samordnare kompetensförsörjning och livslångt lärande, verksamhetsområde direkt Arbetsförmedlingen.

Kompetenspasset är sprunget ur regeringens samverkansprogram “Kompetensförsörjning och livslångt lärande Länk till annan webbplats.”. Arbetet startades upp i november 2021 och ska avslutas december 2023, men kommer kanske förlängas i några månader.

Syftet med projektet är att utforska möjliga modeller för en svensk implementering av mikromeriter i enlighet med Europeiska unionens modell för dessa (engelska micro-credentials). Länk till annan webbplats.

Under föreläsningen problematiserar föreläsarna om när, hur och om kan vi använda mikromeriter samt när ger de ett mervärde för individ, arbetsgivare och samhället i stort.

12.00–13.00 Lunchpaus