13.30–13.35 Inledning

Moderator Thomas Nylund ramar in konferensen och introducerar programmet

13.35–14.35 Block 1

 • Inledning och presentation av Komptenspasset
  Tommy Olsson, omvärldsanalytiker, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Olle Nyman, projektledare Kompetenspasset arbetar från RISE och Tania Sarmiento, samordnare kompetensförsörjning och livslångt lärande, verksamhetsområde Direkt Arbetsförmedlingen.
 • Year of Skills 2023
  Olle Nyman, projektledare Kompetenspasset arbetar från RISE och Johan Frisö, verksamhetschef KFS-företagens Trygghetsfond,
 • Pilot 1 - beredskapssvetsare fibernät
  Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef Svenska Stadsnätsföreningen

14.35 - 14.45 Paus

14.45–15.25 Block 2

 • Pilot 2 - underhåll – mikromeriter som går igenom många branscher
  Maria Stockefors, vd Svenskt Underhåll.
 • Pilot 3 - insteg
  Hans Andrén, vd och rektor Mode3 och Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig Nordiskt Valideringsforum.

15.25–15.30 Paus

15.30–15.50 Block 3

 • Pilot 4 - textil och cirkularitet
  Elin Peterson, projektledare Textil och Mode Nordiska Textilakademien och Karin Sundin, teknisk utredare, Stockholm Vatten och Avfall.

15.50–16.00 Avslutning

Moderator Thomas Nylund lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen.