09:30–09:35: Inledning

 • Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

  Willy Silberstein, moderator
  Per Nordenstam, vd på Sobona

09:35–10:30: Block 1

 • 09:35-09:55: Kompetensbehov och validering inom fastighetsbranschen

  Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ideell förening som arbetar för kompetensförsörjning av fastighetsbranschen.

  FU företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Under passet får du en inblick i FU:s uppdrag, branschens insikter om ledarskapets vikt och utmaningar kopplat till det livslånga lärandet samt nyheter från FAVAL Validering.

  Emil Bood, verksamhetschef Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och vd Faval Carina Lundström, expert kompetensförsörjning Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
 • 09:55-10:10: Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA)

  Patrik Jonasson, vd Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) och representant i Sobonas branschråd Fastighet

 • 10:10-10:30: Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

  Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att stödja, följa och informera om utvecklingen inom valideringsområdet.

  Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter.
  Ta del av myndighetens perspektiv på kompetensförsörjning och livslångt lärande samt betydelsen av nivåplacerade kvalifikationer i SeQF.

  Anna Kahlson, samordnare SeQF/NSP EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

10:30–10:35: Paus

10:35–11.30: Block 2

 • 10:35-10:55: MKB Fastighets AB och Sveriges allmännytta

  Nurgül Iljas Eminovska, chef social hållbarhet, MKB Fastighets AB och Lena Liljendal, boexpert boendefrågor, fastighet och hållbarhet, Sveriges allmännytta
 • 10:55-11:15: LYS förlag - Ord och inga fraser?

  Hur kan vi hjälpa folk att förbättra sin svenska på jobbet och öva på yrkessvenska? Ska vi sätta upp lappar där det står vad olika föremål heter? Översätta till olika språk?
  Eller finns det något smart sätt att låta AI göra jobbet? Svaret är både enklare och svårare än du tror.

  Under våren 2024 har Emil och Sofi har besökt arbetsplatser i hela Sverige och kartlagt språket som används inom fastighetsbranschen för att skapa ett helt nytt läromedel i yrkessvenska.

  I den här föreläsningen får du ett smakprov på det som de sett och hört bakom kulisserna på olika fastighetsbolag.

  Emil Molander, läromedelsförfattare LYS förlag och Sofi Tegsveden Deveaux, förläggare och läromedelsförfattare LYS förlag
 • 11:15-11:30: Arbetsmarknadsavtal

  Som ett led i Sobonas arbete med kompetensförsörjningsfrågor, har ett nytt arbetsmarknadsavtal, ÖKA (Överenskommelse för kompetens-och utbildningsanställning) tecknats med samtliga fackliga motparter.

  ÖKA syftar till att främja arbetsgivarens och branschens kompetensförsörjning. Joakim kommer berätta mer om den nya kompetens- och utbildningsanställnigen och de möjligheter det ger för att stödja branschens kompetensförsörjning.

  Joakim Rydvall, förhandlare på Sobona med ansvar för branscher Flygplatser, Region och samhällsutveckling samt Sobonas arbetsmarknadsavtal

11:30–11:35: Paus

11:35–12.15: Block 3

 • 11:35-11:55: Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg som möjliggör det livslånga lärandet

  Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.
  Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

  Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond
 • 11:55-12:15: Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

  Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande, oberoende av hur det förvärvats.

  Det innebär att kunnande kan ha förvärvats såväl genom formell utbildning som genom informellt lärande.

  Yrkesprofiler är grunden för att kunna validera. Nu finns dessa nationella yrkesprofiler inom fastighet och parkering:

  Anläggningsskötare - parkering
  Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet
  Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet – bas
  Parkeringsvakt – civilrättslig parkering
  Parkeringsvakt – offentligrättslig parkering

  Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

12:15-12:20: Avslutning

 • Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

  Willy Silberstein, moderator
  Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli