09.30–09.40 Inledning

Per Nordenstam, vd, Sobona och Willy Silberstein, moderator ramar in konferensen och introducerar programmet.

09.40–10.20 Block 1

 • Framtidsspaning kompetensförsörjning inom fastighet och parkering
  Christian Rockberger, vd Stockholm Parkering AB, ordförande branschråd Fastighet samt vice ordförande Sobonas bolagsstyrelse.
 • Kompetensbehov och validering inom fastighetsbranschen
  Emil Bood, verksamhetschef Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och vd Faval och Carina Lundström, utvecklingsledare Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

10.20–10.30 Paus

10.30-11.10 Block 2

 • Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi
  Helén Björnsdotter, utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Anna Kahlson, samordnare SeQF,NSP, EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet
  Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond.

11.10–11.20 Paus

11.20-12.10 Block 3

 • Svepark – ett branschperspektiv
  Louise Bill, vd Svepark
 • Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag
  Henrietta Finnborg Bengtson, metod- och kvalitetsansvarig Nordiskt Valideringsforum och Lennart Wahlstedt, utvecklingsledare Framtidsverkstaden, Poseidons validerings- och utbildningscenter.

12.10-12.15 Avslutning

Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli och Willy Silberstein, moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen.