09:30–09:35: Inledning

 • Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

  Willy Silberstein, moderator
  Per Nordenstam, vd på Sobona

09:35–10:15: Block 1

 

 • 09:35-09:55: En växande bransch kräver innovativ kompetensförsörjning

  Energibranschen växer och behöver nya medarbetare. Det beror framför allt på elektrifieringen av samhället, där el ersätter fossila bränslen i industrin och i transportsektorn, och på att många medarbetare går i pension de närmaste tre åren.

  Nya medarbetare är avgörande för att klimatmålen ska kunna nås. Det visar en ny analys av branschens kompetensbehov som Energiföretagen Sverige tagit fram.

  Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige och Elin Fellers, projektledare välutbildade nyanlända, Energiföretagen Sverige
 • 09:55-10:15: Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

  Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet.

  Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter.
  Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen av nivåplacerade kvalifikationer i SeQF.

  Anna Kahlson, samordnare SeQF/NSP EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

10:15–10:25: Paus

10:25–11.20: Block 2

 • 10:25-10:45: Branschperspektiv från Svenska Stadsnätsföreningen

  Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen
  Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef Svenska Stadsnätsföreningen
 • 10:45-11:00: Arbetsmarknadsavtal

  Som ett led i Sobonas arbete med kompetensförsörjningsfrågor, har ett nytt arbetsmarknadsavtal, ÖKA (Överenskommelse för kompetens-och utbildningsanställning) tecknats med samtliga fackliga motparter.
  ÖKA syftar till att främja arbetsgivarens och branschens kompetensförsörjning. Joakim kommer berätta mer om den nya kompetens- och utbildningsanställnigen och de möjligheter det ger för att stödja branschens kompetensförsörjning.

  Ghazal Hernesten, förhandlare Sobona
 • 11:00-11:20: Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg som möjliggör det livslånga lärandet

  Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.

  Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

  Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond

11:20–11:30: Paus

11:30–11:50: Block 3

12:10-12:15: Avslutning

 • Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

  Willy Silberstein, moderator
  Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli