09.30–09.40 Inledning

Per Nordenstam, vd, Sobona och Willy Silberstein, moderator ramar in konferensen och introducerar programmet.

09.40–10.20 Block 1

 • Energiföretag i en snabbt föränderlig omvärld
  Karin Olholt, Verksamhetsområdeschef HR & HSSEQ, Kraftringen.
 • En växande bransch kräver innovativ kompetensförsörjning
  Annika Johannesson, ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige, Elin Fellers, projektledare – Välutbildade nyanlända Energiföretagen Sverige och Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige.

10.20–10.30 Paus

10.30-12.05 Block 2

 • Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi
  Helén Björnsdotter, utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Anna Kahlson, samordnare SeQF,NSP, EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet
  Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond.
 • Branschperspektiv från Svenska stadsnätsföreningen
  Mikael Ek, vd Svenska stadsnätsföreningen och Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef Svenska stadsnätsföreningen.
 • Det är dags att tala klarspråk om språk!
  Emil Molander läromedelsförfattare, LYS-förlag och Sofi Tegsveden Deveaux, förläggare och läromedelsförfattare LYS förlag.
 • Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag
  Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum och Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi.

12.05-12.15

Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli och Willy Silberstein, moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen.