10.00 - 10.20 Inledning

Per Nordenstam, vd, Sobona och Willy Silberstein, moderator ramar in konferensen och introducerar programmet.

09.40–10.20 Block 1

 • Framtidsspaning: Avfall Sverige
  Jessica Christiansen Utbildning- och utvecklingschef Avfall Sverige
 • Det är dags att tala klarspråk om språk!
  Emil Molander, läromedelsförfattare LYS förlag och Sofi Tegsveden Deveaux, förläggare och läromedelsförfattare LYS förlag.

10.20–10.30 Paus

10.30–11.30 Block 2

 • Stora investeringsbehov och utmaningar inom kompetensförsörjning
  Pär Dalhielm, vd svenskt Vatten.
 • Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi
  Helén Björnsdotter, utredare Myndigheten för yrkeshögskolan och Anna Kahlson, samordnare SeQF,NSP, EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg som möjliggör det livslånga lärandet
  Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond.

11.30–11.35 Paus

11.35–12.10 Block 3

 • Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag
  Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum. Frida Bjerkman, verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning Nacka vatten och avfall. Josefine Lissbol, chef återvinningstjänster samt utbildad valideringsstödjare Vamas Vatten & Avfall i Malung-Sälen.

12.10 - 12.15 Avslutning

Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli och Willy Silberstein, moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen.