09:30–09:35: Inledning

 • Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

  Willy Silberstein, moderator
  Per Nordenstam, vd på Sobona

09:35–10:35: Block 1

 

 • 09:35-09:55: Framtidsspaning: Avfall Sverige

  Tony ger sin bild kring utvecklingen inom avfallshantering och återvinning och kring hur nya direktiv och krav på kommuner och kommunala bolag påverkar verksamheterna på kort och lång sikt samt hur detta påverkar kompetensbehoven i en föränderlig tid.

  Tony Clark, vd Avfall Sverige
 • 09:55-10:15: Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

  Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet.

  Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter. Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen av nivåplacerade kvalifikationer i SeQF.

  Anna Kahlson, samordnare SeQF/NSP EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
 • 10:15-10:35 :Telge Återvinning

  Vesa ger sin bild kring hur det är att verka i en snabbt föränderlig bransch. Telge Återvinning är bland annat engagerade i utvecklingen av en stor anläggning för textilhantering och i uppstarten av ett valideringsprojekt.

  Vesa Hiltula, vd Telge Återvinning

10:35–10:40: Paus

10:40–11:20: Block 2

 • 11:20-11:40: LYS förlag - Ord och inga fraser?

  Hur kan vi hjälpa folk att förbättra sin svenska på jobbet och öva på yrkessvenska? Ska vi sätta upp lappar där det står vad olika föremål heter? Översätta till olika språk? Eller finns det något smart sätt att låta AI göra jobbet?

  Svaret är både enklare och svårare än du tror. Under våren 2024 har Emil och Sofi har besökt arbetsplatser i hela Sverige och kartlagt språket som används inom avfallsbranschen för att skapa ett helt nytt läromedel i yrkessvenska. I den här föreläsningen får du ett smakprov på det som de sett.

  Emil Molander, läromedelsförfattare LYS förlag och Sofi Tegsveden Deveaux, förläggare och läromedelsförfattare LYS förlag
 • 11:40-12:10: Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

  Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande, oberoende av hur det förvärvats. Det innebär att kunnande kan ha förvärvats såväl genom formell utbildning som genom informellt lärande.
  Yrkesprofiler är grunden för att kunna validera. Nu finns dessa nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning:

  Arbete inom återbrukshantering
  Arbetsledare
  Chaufför renhållningsbil
  Introduktion på ÅVD
  Medåkare renhållningsbil
  Transportledare inom avfallshantering och återvinning
  Återvinningsarbetare på ÅVC

  Under 2024 kommer arbete inom återbrukshantering kompletteras med innehåll om cirkulär textilhantering. Arbetet sker med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

12:10-12:15: Avslutning

 • Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

  Willy Silberstein, moderator
  Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli