Inledning

09:00–09:05 | Annika Johannesson, moderator ramar in konferensen och introducerar programmet.

Block 1

09:05–09:25 | Utbildning och jobb i energibranschen - hur ser generation z på saken?
Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige

09:25–09:45 | Jobbsprångspraktik med språkkurs
Branschen behöver erbjuda fler praktikplatser och språket ska inte vara ett hinder. Därför gör Energiföretagen en branschsatsning på Jobbsprångspraktik med skräddarsydd kurs i Energisvenska.

Eon berättar om varför de medverkar och erfarenheterna av att rekrytera utrikesfödda akademiker till praktikplatser på olika avdelningar inom bolaget.

Elin Fellers, projektledare Energiföretagen Sverige
Hanna Havelius, Head of People Attraction & Experience, EON

09:45–10:05 | Nytt talangprogram lockar kvinnor till tekniska tjänster
Gotlands Elnät AB (Geab) startade i våras ett helt nytt talangprogram tänkt att locka fler kvinnor till teknikeryrket. Lyssna på Simon Rondahl och Kalle Blomberg som berättar mer om innehållet och erfarenheterna hittills.

Simon Rondahl, gruppchef Gotlands Elnät AB (Geab)
Kalle Blomberg, vd Gotlands Elnät AB (Geab)

10:05–10:15 | Paus

Block 2

10:15–10:35 | Tekniksprånget
Tekniksprånget ger unga chansen att upptäcka vad en teknisk utbildning kan leda till. Det är en viktig del i pusslet för att säkra framtidens kompetensbehov inom teknik. Ta del av vad Tekniksprånget innebär och hur ditt företag kan engageras.

Ylva Bäckström, Client Relationship Manager Tekniksprånget

10:35–10:55 | Förebyggande åtgärder inom omställning skapar nya möjligheter
Omställningsfonden erbjuder en omfattande verktygslåda kring strategisk kompetensförsörjning utifrån ett kompetensutvecklings-perspektiv.

Helene kommer beskriva övergripande fondens verksamhet samt fördjupa sig kring det som kan kallas förebyggande insatser.

Helene Palm, utvecklingschef Omställningsfonden

10:55–11:15 | Sthlm Exergi: Initiativ för att locka och attrahera nya talanger

Christian Karlsson, HR business partner Stockholm Exergi

11:15–11:25 | Paus

Block 3

11:25–11:45 | Beredskap och kompetensförsörjning i en föränderlig tid

Det förändrade säkerhetsläget påverkar kompetensförsörjningen inom många branscher.
Svenska Kraftnät berättar om sin resa med att införa civilplikt och de utmaningar det medför inom elförsörjningen.

Svenska Stadsnätsföreningen - med sitt beredskapsuppdrag från Post- och telestyrelsen - berättar om reparationsberedskap och reservkraftförsörjning inom elektronisk kommunikation.

Deltagarna får höra om hur riktade utbildningsinsatser och kompetensvalidering kan stärka Sveriges beredskap och säkerställa nödvändig kompetens för framtida kriser och höjd beredskap.

Marie Bedford, totalförsvarsstrateg Svenska Kraftnät
Linda Kindberg, nationell beredskapssamordnare, resilienta telekomnät Svenska Stadsnätsföreningen
Jimmy Persson

11:45–12:00 | Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt!
Per Nordenstam, vd Sobona, och Anna Lejestrand, enhetschef kommunikation Energiföretagen Sverige reflekterar över förmiddagen och de mest prioriterade frågorna inom kompetensförsörjningen framöver.

Per Nordenstam, vd Sobona
Anna Lejestrand, enhetschef kommunikation Energiföretagen Sverige