Inledning

09.00–09.05 | Greta Hjortzberg, moderator ramar in konferensen och introducerar programmet.

Block 1

09.05–09.25 | Digitala rekryteringsträffar – ett sätt för bolag och arbetssökande att få kontakt!
Hur kan digitala rekryteringsträffar bidra till en breddad rekrytering? Nacka Energi Länk till annan webbplats. och Vattenfall Eldistribution Länk till annan webbplats. delar med sig av sina erfarenheter och varför en mer inkluderande kompetensförsörjning är angelägen för hela energibranschen.

Lisa Kleist, HR business partner Vattenfall Eldistribution och Mikaela Linnerstam, HR-chef Nacka Energi


09.25–09.45 | Energiföretagens uppdaterade språkpalett
Energibranschen vill skapa förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatser, lyfta den potential som finns i arbetsgrupper som är präglade av mångfald och inte minst bidra med verktyg som hjälper utrikesfödda att etablera sig i branschen. Elin Fellers presenterar några av de språkliga verktyg som nu är tillgängliga för energibranschen.

Elin Fellers, projektledare Energiföretagen Sverige

 

09.45–10.05 | När praktiken är en del av företagskulturen
Under de senaste två åren har Umeå Energi Länk till annan webbplats. tagit emot ett antal utrikesfödda ingenjörer på praktik genom programmet Jobbsprånget. Hur får Umeå Energi sina medarbetare att vilja bli handledare och vad innebär egentligen en lyckad praktik?

Magnus Torrkulla, IT-chef och Muhammad Nauman, systemutvecklare digitalt, Umeå Energi

10.05–10.15 Paus

Block 2

10.15–10.35 | Branschvalidering säkrar kompetensförsörjning
Sobona har - tillsammans med arbetsmarknadens parter - tagit fram en modell för branschvalidering Länk till annan webbplats. som är ett verktyg med många användningsområden som kan utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. Luleå Energi är referensföretag inom utvecklingsarbetet och använder branschvalidering för att säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Conny Larsson, kanslichef Kompetenskansliet Sobona och Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi

 

10.35–10.55 | Traineeprogram med stora förhoppningar
Under hösten startas ett helt nytt traineeprogram på Borås Energi & Miljö Länk till annan webbplats.. Hur har rekrytering av kandidater gått till? Vad är innehållet? Och vad hoppas de att detta ska leda till?

Caroline Tran, HR business partner Borås Energi & Miljö

 

10.55–11.15 | Ta tempen på en mentor
Energy Buddies Länk till annan webbplats. är Energiföretagen Sveriges mentorskapsprogram. Mentorerna arbetar inom branschen och de lär känna en utrikesfödd individ med erfarenhet och stort intresse av energibranschen. Jenny Jutström berättar om sina erfarenheter som mentor.

Jenny Jutström, projektledare Jönköping Energi

11.15–11.25 Paus

Block 3

11.25–11.45 | Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet
Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling. Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond

 

11.45–12.00 | Strategiskt kompetensförsörjning - så fortsätter vi framåt!
Per Nordenstam och Åsa Pettersson avrundar konferensen genom att reflektera över kompetensförsörjningen för branschen och de mest prioriterade frågorna framöver.

Per Nordenstam, vd Sobona och Åsa Petersson, vd Energiföretagen Sverige