Intern förankring och beslut på ledande nivå

Syfte: Skapa intern förankring och ta beslut på ledande nivå.

Klara sätter grunden inför det fortsatta arbetet. Det här steget börjar med information, diskussioner och förankring kring branschvaliderings-modellen. Ledningsgrupp, hr, vd och fackliga representanter är delaktiga.

Obligatorisk
Valbart
Deltagande på konferens 
Varje år anordnar kompetenskansliet Valideringskonferensen och flera branschspecifika konferenser. Konferenserna riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Genom att delta på en konferens får du ta del av olika perspektiv på validering, från både medlemsföretag, branscher och myndigheter.
Informationsmöte
Under ett informationsmöte ses vi – digitalt eller på plats hos er – och under mötet går vi igenom processen, arbetet och vilket stöd som ni kan få. Under informationsmötet kan ni ställa frågor och lyfta olika funderingar.
Facklig förankring
Branschvalideringsmodellen är ett partsgemensamt system. Därför är det viktigt att förankra satsningen på validering med fackliga representanter. I den fackliga samverkan resonerar ni kring fördelar, vinster och utmaningar - för att sedan gemensamt planera arbetet framåt.
Externa medel söks
Många företag väljer att söka externa medel för arbetet med validering. Det är bra att gå vidare med en sådan ansökan efter att förankrings- och beslutsarbetet har skett. För att kunna skriva en bra ansökan är det viktigt att veta vad ni vill göra, varför ni vill göra det och er önskade tidsplan. Kontakta gärna kompetenskansliet för att bolla tankar eller ta del av beräkningsunderlag, innan ni ansöker om externa medel.
Beslut i ledningsgrupp
Oavsett om ni har sökt externa medel eller inte, behöver ni ta ett dokumenterat beslut som rör satsningen på validering, på ledande nivå i företaget. Om en representant från HR saknas i ledningsgruppen, är det bra om hen närvarar specifikt för det här beslutet. Ni behöver också fundera över hur ni ska kommunicera valideringen samt hur den ska dokumenteras och integreras i verksamheten.
Valideringsleverantörs-avtal
Det sista som sker i den här fasen är att ni skriver ett valideringsleverantörs-avtal med kompetenskansliet. I det här avtalet finns bland annat en jämställdhetspolicy att ta ställning till, och ett antal punkter som fastställer era och kompetenskansliets åtaganden. Nu kan ni också få en offert på de tjänster som ni önskar.

Resultat

  • Valideringsleverantörs-avtal.
  • Beslut i ledningsgrupp med protokoll.

Kom i gång med validering genom våra tjänstepaket!

Våra tre tjänstepaket ger en inriktning om vad arbetet med branschvalidering kommer kosta för just ert företag. Är du osäker på var ni ens ska börja? Kontakta oss på kompetenskansliet så hjälper vi er!