Genomförande av de första valideringarna och nästa steg

Syfte: Genomföra projektplan och nå mål.

Gå syftar till att börja med de första valideringarna. Det sker genom en iterativ process med aktiviteter som fångar upp alla behov. Nu sker självskattning, kartläggning, handledning, planering för kompetensutveckling, bedömning av yrkeskunskaper och kvalitetssäkring.

Yrkesbevis eller kompetensintyg utfärdas till de validerade individerna.

Obligatorisk
Valbart
Uppstartsmöte 
De som är berörda av iterationen samlas och planen gås igenom. Detta är inget diskussionstillfälle, utan ett informationstillfälle där eventuella förtydliganden sker. Planen är justerad och förankrad sedan tidigare. Uppstartsmötet är startskottet för det kommande arbetet. Ni går igenom hur innehållet linjerar mot den övergripande planen med valideringen.
Validering, bedömning och kvalitetssäkring
Validering, bedömning och kvalitetssäkring genomförs med de medarbetare som är berörda för just denna iteration. Resultatet av aktiviteterna kan fångas upp direkt eller planeras in för nästa iteration, utifrån omfattning och storlek.
Kompetenshöjande insatser
Vid validering kan man se om det finns behov av kompetenshöjande insatser. Mindre åtgärder kan genomföras direkt i anslutning till valideringen, till exempel om det beror på att regler och rutiner inte kommunicerats så som de borde ha gjorts. Större och/eller längre insatser som behöver planeras, tas upp till planering för nästa iteration.
Iterationsavslut 
När valideringar, bedömningar och kvalitetssäkringar samt övriga planerade aktiviteter har genomförts är det dags för iterationsavslut. På det mötet stämmer ni av planen mot utfallet, delar erfarenheter och lyfter vad som behöver förändras till nästa iteration. Ni går också igenom prioritering och planering inför nästa iteration mot den övergripande planen. Nu är iterationen avslutad och eventuella kommunikations-aktiviteter kan göras.
Resurssäkring 
Från iterationsavslutet har projektledaren material för att bygga en plan för nästa iteration. Utifrån den planen resurssäkras berörda medarbetare.
Nödvändiga utbildningar
Era behov styr vilka utbildningar som är nödvändiga för just er. Det kan vara bedömarutbildning, handledarutbildning eller intern kvalitetssäkrare. Det är lämpligt att gå utbildningarna under “färdiga” men det kan också vara aktuellt att de genomförs under “gå”. Det beror på hur ni väljer att lägga upp handlingsplanen. Ni kanske också ser att det finns ett kompletterande utbildningsbehov i “färdiga”, om utbildningarna genomfördes i “gå”.
Revidering iterationsplan 
Utifrån beskeden på berörda resurser reviderar projektledaren iterationsplanen för att kunna informera om den på nästa uppstartsmöte.
Uppstartsmöte
Med samma upplägg som ifrån tidigare iterations-uppstarter, samlas alla som är berörda av denna iteration för genomgång av plan och uppstart. Eventuella lärdomar från föregående iteration tas med och arbetssättet justeras utifrån det.

Resultat

  • Utvärdering och plan för framtida arbete med validering
  • Utfärdande av yrkesbevis eller kompetensintyg.

Kom i gång med validering genom våra tjänstepaket!

Våra tre tjänstepaket ger en inriktning om vad arbetet med branschvalidering kommer kosta för just ert företag. Är du osäker på var ni ens ska börja? Kontakta oss på kompetenskansliet så hjälper vi er!