En kompetensstandard utifrån en yrkesprofil är fastställda krav på kunnande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser inom ett yrke eller yrkesområde. Den beskriver även ansvar och självständighet i utövandet av yrkesrollen.