Digitalisering

Digitalisering är ett av våra prioriterade områden. Digitaliseringen förändrar arbetsliv och samhälle men handlar mindre om teknik och mer om människor och gott ledarskap.

Leda för digital transformation

Den interaktiva rapporten Leda för digital transformation är en digital fortbildning och konkret guide för ledare i kommunala bolag. I rapportens första del skapas en gemensam omvärldsförståelse. I den andra delen en konkret bild av hur ledningsgrupper kan leda digital transformation i sina egna organisationer. Dessutom med gemensamma diskussionsfrågor och en ordlista för digitalisering.

Ta del av ett samtal om digital transformation med Frida Pemer

Webbinarium med insikter och samtal på temat: Leda digital transformation. Webbinariet riktar sig både till organisationer som påbörjat arbetet och de som planerar att påbörja arbetet. Medverkande är Frida Pemer, Madeleine Gimåker och Anna Lirén.

Röster om digital transformation

 • Teknik är ett område som skär igenom hela verksamheten, en horisontell fråga som kräver mycket samverkan och skapar nya strukturer.

  Örjan Molander

  Museichef, Kalmar läns museum

 • En viktig utmaning är att förstå vad det är man inte förstår, och våga synliggöra och lära sig om det. Något som kan vara utmanande för det gamla chefsidealet.

  Frida Pemer

  Forskare, Handelshögskolan i Stockholm

 • Medarbetare såväl som styrelse måste förstå digitaliseringens varför. Som vd behöver jag hela tiden lära mig den nya tekniken, jag måste ha kunskap för att kunna fatta rätt beslut.

  Eva Ljung

  Eva Ljung

  Vd, Folktandvården, Stockholms län

 • Det krävs lite disciplin för att inte ha för mycket möten som blir illa förberedda. Digitaliseringen gör oss så tillgängliga att vi möts om allt.

  Peter Liss

  Peter Liss

  vd, Svealandstrafiken

 • Vi har mycket data och har gått från att bara använda den internt och ingenjörsmässigt till att den idag skapar mer kundvärde.

  Sezgin Kadir, Kraftringen

  Sezgin Kadir

  Vd, Kraftringen Energi AB

 • Hierarkiska kontrollsystem blir dysfunktionella med dagens höga förändringstakt.

  Philip Runsten

  Philip Runsten

  Forskare, Handelshögskolan i Stockholm

 • Vd behöver ha mod att flytta chefer med svagt ledarskap eller oförmåga att förändras.

  Karin Tenelius

  Karin tenelius

  Vd, Tuff ledarskapsträning

 • Du kan vinna en strid men inte kriget, tillsammans når man målet.

  Tomas Blomqvist

  Tomas Blomqvist

  Vd, Vakin AB

 • Var nyfiken. Vad gör andra? Omvärldsbevaka.

  Monica Berglund

  Direktör, Tre stiftelser

Transformationspodden

Transformationspodden är en podd om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter samt den pågående digitala transformationen av samhället. I Transformationspodden bjuder Hello Future på fördjupande diskussioner om den metodik och processer som behövs för att få innovation att hända.

Relaterat innehåll