Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den här webbutbildningen handlar om Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete. Den vänder sig främst till dig som är chef och som antingen har det fulla arbetsmiljöansvaret eller till dig som har delegering av arbetsuppgifter i företagets arbetsmiljöarbete.

Även för dig som är skyddsombud och övriga medarbetare ger denna utbildning en god orientering i föreskriften. I utbildningen finns förutom föreläsande avsnitt några övningsuppgifter samt länkar till användbara webbplatser. Utbildningen är uppdelad på åtta avsnitt som du antingen kan ta del av på en gång eller dela upp i omgångar.

Den tid det tar för dig att gå igenom utbildningen är individuell. Den är beroende av om du följer våra länkar och hur mycket tid du lägger på övningar. De intalade föreläsningsavsnitten har en sammanlagd tid på cirka 34 minuter.

Talarrösterna tillhör Per Sjödin och Giggi Langlet. Illustrationerna har gjorts av Stefan Wentzel som också har copyright tillsammans med KFS/Sobona.

Observera att den här utbildningen är framtagen för medlemmar som tillämpar KFS branschavtal.

Om Coursio

För den här webbutbildningen använder vi plattformen Coursio. Registrera dig genom att fylla i formuläret. Vi kommer sedan att maila dig länk och inloggningsuppgifter till webbutbildningen.

Teknisk support
support@coursio.com

Anmäl dig till webbutbildningen

Kostnadsfritt

Genomför utbildningen när det passar dig

Tillgång till utbildningen i 6 månader