Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den här webbutbildningen handlar om Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete. Den vänder sig främst till dig som är chef och som antingen har det fulla arbetsmiljöansvaret eller till dig som har delegering av arbetsuppgifter i företagets arbetsmiljöarbete.

Även för dig som är skyddsombud och övriga medarbetare ger denna utbildning en god orientering i föreskriften. I utbildningen finns förutom föreläsande avsnitt några övningsuppgifter samt länkar till användbara hemsidor. Kursen är uppdelad på åtta avsnitt som du antingen kan ta del av på en gång eller dela upp i omgångar.

Den tid det tar för dig att gå igenom utbildningen är individuell. Den är beroende av om du följer våra länkar och hur mycket tid du lägger på övningar. De intalade föreläsningsavsnitten har en sammanlagd tid på cirka 34 minuter.

Talarrösterna tillhör Per Sjödin och Giggi Langlet. Illustrationerna har gjorts av Stefan Wentzel som också har copyright tillsammans med KFS/Sobona.


Skriv in förnamnet på den som ska gå webbutbildningen

Skriv in efternamn på den som ska gå webbutbildningen

Skriv in e-postadress som inloggningsuppgifter ska skickas till

Skriv in företags/organisationsnamn

Välj webbutbildning * (obligatorisk)


Välj webbutbildning


Gå utbildningen

Registrera dig genom att fylla i formuläret nedan. Vi kommer sedan att maila dig länk och inloggningsuppgifter till webbutbildningen.

Utbildning