Språkutveckling på arbetsplatsen

Språkutveckling på arbetsplatsen

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. God språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Detta är en vidareutbildning i handledning för dig som vill skapa ett klimat där alla trivs och stödja en person i utvecklingen av sitt yrkesspråk.


Skriv in förnamnet på den som ska gå webbutbildningen

Skriv in efternamn på den som ska gå webbutbildningen

Skriv in e-postadress som inloggningsuppgifter ska skickas till

Skriv in företags/organisationsnamn

Välj webbutbildning * (obligatorisk)


Välj webbutbildning


Gå utbildningen

Registrera dig genom att fylla i formuläret nedan. Vi kommer sedan att maila dig länk och inloggningsuppgifter till webbutbildningen.