Ledigheter i lag och avtal

Den här webbutbildningen handlar om våra vanligaste ledighetslagar. Vi berör dessa lagar i flera av våra utbildningar men då översiktsvis. I denna utbildning berör vi de lagar om ledighet som chefer oftast kommer i kontakt med och som vi får mest frågor om. Utbildningen tar av naturliga skäl upp lagarna ur ett allmängiltigt perspektiv. För att resonera om undantag i det enskilda fallet är du givetvis välkommen att ringa din förhandlare.

Tiden det tar att gå igenom utbildningen är individuell, eftersom du själv väljer om du vill följa länkar eller läsa i lag och avtal. De intalade föreläsningsavsnitten har en sammanlagd tid av cirka 26 minuter.

Målgrupp
Chefer på alla nivåer som har att bevilja eller avslå tjänstledighetsansökningar. Personalchefer och personalhandläggare eller motsvarande som får frågor från medarbetare om olika typer av ledigheter.

Innehåll
Kursen är uppdelad i följande avsnitt:

 • Inledning
 • Ledigheter enligt lag och avtal
 • Semester
 • Sjukdom
 • Ledighet av trängande familjeskäl
 • Ledighet för att prova annat arbete
 • Ledighet för vård av barn
 • Studieledighet
 • Facklig förtroendeman
 • Närståendevård
 • Ledighet för näringsverksamhet
 • Enskild angelägenhet mm enligt branschavtalet

Skriv in förnamnet på den som ska gå webbutbildningen

Skriv in efternamn på den som ska gå webbutbildningen

Skriv in e-postadress som inloggningsuppgifter ska skickas till

Skriv in företags/organisationsnamn

Välj webbutbildning * (obligatorisk)


Välj webbutbildning


Gå utbildningen

Registrera dig genom att fylla i formuläret nedan. Vi kommer sedan att maila dig länk och inloggningsuppgifter till webbutbildningen.