Ledigheter i lag och avtal

Den här webbutbildningen handlar om våra vanligaste ledighetslagar. Vi berör de lagar om ledighet som chefer oftast kommer i kontakt med och som vi får mest frågor om. Utbildningen är anpassad för medlemmar som tillämpar KFS branschavtal.

Målgrupp

Chefer på alla nivåer som har att bevilja eller avslå tjänstledighetsansökningar. Personalchefer och personalhandläggare eller motsvarande som får frågor från medarbetare om olika typer av ledigheter.

Observera att den här utbildningen är framtagen för medlemmar som tillämpar KFS branschavtal.

Innehåll

 • Inledning
 • Ledigheter enligt lag och avtal
 • Semester
 • Sjukdom
 • Ledighet av trängande familjeskäl
 • Ledighet för att prova annat arbete
 • Ledighet för vård av barn
 • Studieledighet
 • Facklig förtroendeman
 • Närståendevård
 • Ledighet för näringsverksamhet
 • Enskild angelägenhet mm enligt branschavtalet

Om Coursio

För den här webbutbildningen använder vi plattformen Coursio. Registrera dig genom att fylla i formuläret. Vi kommer sedan att maila dig länk och inloggningsuppgifter till webbutbildningen.

Teknisk support
support@coursio.com

Anmäl dig till webbutbildningen

Kostnadsfritt

Genomför utbildningen när det passar dig

Tillgång till utbildningen i 6 månader