Sobonas ledarskapsakademi

Sobonas Ledarskaps­akademi

Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Sobonas Ledarskapsakademi.

Insikter från undersökningar och kvalitativa studier gjorda bland våra medlemsföretag har legat till grund för utvecklingen av programmen som är skräddarsydda för våra medlemmars behov och utmaningar.

Med fokus på moderna organisationsfrågor, särskilt avseende ordföranderollen, vd-rollen och strategiska chefs- och ledarrollerna, får du förutsättningarna att förbättra verksamheten och därigenom samhällsnyttan.

Sobonas vd-program

Att leda kommunala företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema i vårt vd-program är därför att förstå det kommunala företagets sammanhang, omvärld och ägarförhållanden – och de utmaningar som denna typ av företag står inför.

Programmet för styrelsens ordförande i kommunala företag

Det här programmet är framtaget för dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag, med hänsyn till de frågor som du möter. sätter fokus på dessa frågor och utgår i hög grad från varje styrelseordförandes verklighet och vardag, där strategi, styrning, ägardialog, samspel med vd och det egna styrelsearbetet kommer stå i fokus.

Det strategiska ledarskapet

Ny teknik gör intåg, med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på dig som ledare att vara innovativ, driva förändring och samtidigt utgöra en stabil ryggrad i ett snabbföränderligt samhällslandskap. I vårt ledarskapsprogram diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som ledare och vilka nya grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning.

Anna Lirén
Utvecklingsstrateg