Header

Program

11.00-12.00

Årsstämmor
Sobona AB och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

13.00-13.10

Inledning
Moderator Alexandra Wåhlstedt och vd Per Nordenstam

Foto på talaren John Nilsson, Sobona
Foto på talaren John Nilsson, Sobona

13.15-13.45

De kommunala företagen i ett nationellt och globalt perspektiv
Modererat samtal med Jan Sturesson, framtidsstrateg, Kommunledningsakademin.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

13.50-14.20

Det ekonomiska läget under och efter pandemin
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

14.20-14.35

Paus

14.35-15.05

Ett år vi aldrig glömmer
Karin Hildebrand, IVA på Södersjukhuset i Stockholm

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

15.10-16.30

TED-Talks varvat med modererade samtal med medlemsföretagen: Ett samhälle präglat av utveckling och tillit – medlemmarnas egna berättelser om ett exceptionellt år.


Hur har Vakin ställt om och arbetat under året, och hur ser reflektionerna på framtiden ut?
Ingrid Undén Lindehell, HR-chef och Tomas Blomqvist, vd på Vakin.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona
Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Längtan efter Håkan, hästar och hockey. Kris, omställning och tacksamhet
Lotta Nibell, vd på Got Event.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona


Stängt tillsvidare! Vägval och utveckling för att möta besökare på nya sätt
Kalmar Läns Museum – Örjan Molander, museichef.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Omställning som ställer nya krav på medarbetare, elever och ledning
Kunskapsförbundet i Väst, förbundsdirektör Johan Olofsson.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

16.30-16.50

Ledarskap och tillit
Ett framtidsorienterat samtal om ledarskap i de kommunala företagen, vad är viktigt idag och i framtiden för de kommunala företagens ledare? Gunnar Westling och Anna Lirén.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona
Foto på talaren John Nilsson, Sobona

16.50-17.00

Avslutning och underhållning


Solala – sångtrion från västkusten bjuder på musik
Anders Gabrielson, Jens Lindvall och Olle Bergel.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Sidfot