Sobona tar från och med januari 2019 ut en självkostnadsavgift för utbildningar och kurser.

– Självkostnadsavgiften gör att vi kan fortsätta hålla samma och ännu högre kvalitet på utbildningarna, samt utveckla och vässa utbudet för att möta medlemmarnas behov, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Den nya strukturen för prissättning ser ut så här:

  • Kollektivavtalsutbildningar 1000 kr/dag
  • Övriga utbildningar 2000 kr/dag (1000 kr/halvdag)
  • Utbildning med extern förläsare från 3000 kr/dag (priset kan variera, beroende på omkostnader för föreläsaren).Temadagar för särskilda grupper, exempelvis HR-dagar: 1000-3000 kr/dag

Företagsbeställda utbildningar på plats hos företaget:
Prisjusteringen utgår från att utbildningen hålls i företagets lokaler med en eller två av Sobonas förhandlare och tar hänsyn till kostnader för förberedelsetid, resor och logi.

  • 20 000 kr/dag