Ur innehållet:

 • Vad pågår i omvärlden?
 • Digitalisering och teknikskiften
 • Logikernas kamp
 • Likheter och skillnader i ekonomiska strukturer i företagen
 • Ägardialog och samspelet mellan ägare, styrelse och vd
 • Hållbarhet
 • Tillväxt och lönsamhet
 • Utveckling av ledningsgrupp
 • Förändringsarbete
 • Kommunikation (inåt och utåt)
 • Uthållighet i rollen som vd
 • Strategi- och omvärldsspaningar

De kommunala företagen står inför stora, komplexa och ibland svårnavigerade utmaningar. Ny teknik gör snabba intåg, samtidigt som många kommunala företag tar stora utvecklingssteg, ofta i samarbete med nya aktörer. Detta ställer krav på dig som vd (eller har motsvarande roll) att vara innovativ och driva förändring och samtidigt bidra till stabilitet i ett snabbt föränderligt landskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som vd och vilka nya grepp som behöver övervägas gällande ledarskap, organisation och styrning.

Den komplexa omvärldsbilden ställer också stora krav på en välfungerande ägardialog. Som vd behöver man kunna läsa och förstå det politiska landskapet och företagets större sammanhang. Det innebär ofta en balansakt mellan olika kraftfält och logiker, där ditt eget ledarskap och förmåga till samspel blir en nyckelfråga. Uthållighet och att orka över tid är en annan särskilt viktig fråga för vd, eftersom det är lätt att känna sig ensam i rollen.

Programmet varvar kvalificerade inspel från föreläsare från både den akademiska och praktiska världen, med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre utvecklingsgrupper. I programmet arbetar vi i stor omfattning med verkliga situationer och case, från dig som deltagare och de verksamheter deltagarna representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden. Genomgående teman är strategi, ägardialog, styrning och ekonomi vilket kombineras med arbete kring egna verksamhetsutmaningar och hur förändring kan implementeras.