Det här får du och din organisation

  • Förståelse för omvärlden och det sammanhang som kommunala företag verkar i med dess snabba tekniska och digitala utveckling och hur detta påverkar den egna verksamheten.
  • Insikter om hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen.
  • Kunskaper om ekonomisk styrning ur såväl koncern- som företagsperspektiv samt från ett hållbarhetsperspektiv.
  • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning.
  • Färdigheter i kommunikation (internt, med ägare och med samhället).
  • Slutsatser om vilket ledarskap som behövs samt vad ett uthålligt ledarskap innebär i rollen som vd/förbundsdirektör eller motsvarande.
  • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
  • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.