Vad du får:

  • Fördjupad kunskap och insikt: Förstå din verksamhets strategi, styrning, flöden och processer på ett djupare plan. Du ökar din förståelse för vad det innebär att vara chef och ledare i kommunala företag och demokratiskt styrda verksamheter.
  • Strategiska verktyg: Utforska hur HR kan bidra till verksamhetens strategiska mål och agera som en strategisk partner till chefer i ledningen.
  • Nätverk och kunskapsutbyte: Dra nytta av nya perspektiv och möjligheten att nätverka med andra i liknande situation.
  • Expertföreläsare: Vi anlitar de främsta forskarna och experterna inom sina respektive kunskapsområden.
  • Våra lärprocesser: Våra utbildningsprogram är utformade för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt.
  • Dialog och erfarenhetsutbyte: Utvecklande HR utgör en givande mötesplats för dig som vill utvidga ditt nätverk med chefer och ledare i liknande verksamheter. Engagera dig i levande samtal och dela erfarenheter med andra deltagare.