Det här får du och din organisation

Programmet syftar till att ännu tätare integrera och förankra HR i verksamhetens värdeskapande processer (för samhället, medborgare, kunder och ägare) och stärka den samlade konkurrenskraften på arbetsmarknaden för Sobonas medlemsföretag.

  • Fördjupad kunskap och förståelse för verksamhetens strategi, styrning, flöden och processer samt ledning.
  • Utvecklad insikt i hur HR kan ansluta till och bidra till dessa områden, med särskilt fokus på de fem identifierade utmaningarna.
  • Ta steg i den personliga utvecklingen mot att än mer bli en rådgivare till chefer samt driva förändring och utveckling.
  • Få verktyg för att bidra till verksamhetens strategiska inriktning.
  • Programmet ger möjligheter till nätverkande med andra i liknande situation. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
  • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.