Röster om Ordförandeprogrammet

”Unik utbildning som bara finns hos Sobona”

Hösten 2021 gick Nils Harnesk Ordförandeprogrammet. Efter utbildningsprogrammet känner han att han har stärkts i rollen som ordförande och utvecklat tolkningen av hans uppdrag, både i relation till styrelsen och tjänstepersonerna. Här berättar han mer om hur det är att gå ett utbildningsprogram på Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Intervju med Nils Harnesk

Arkeolog och avdelningschef på Norrbottens museum. Förtroendevald politiker i kommunledningen i Luleå och även ordförande för Luleå Lokaltrafik AB.

Hej Nils! Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Nils Harnesk och är till yrket arkeolog och avdelningschef på Norrbottens museum. Parallellt är jag även förtroendevald politiker i kommunledningen i Luleå och även ordförande för Luleå Lokaltrafik AB. Det är ett helägt kommunalt företag med ansvar för kollektivtrafikens utveckling, planering och genomförande i tätorten.

Vad var det som gjorde att du ville gå Ordförandeprogrammet?

– Jag fick tipset av en annan ordförande, som även han har gått detta program och som rekommenderade det varmt. Vi har begränsat med utbildningar för styrelser och ordförande inom kommunkoncernen, så när jag kände att jag behövde fördjupa mina kunskaper och bredda mitt nätverk kändes Ordförandeprogrammet lockande. Jag har gått styrelseutbildning via Styrelseakademien men de har ju fokus på privatägda företag, vilket inte möter komplexiteten i att vara ordförande i ett offentligt ägt företag. Därför var det här programmet intressant, berättar Nils.

Hur tyckte du att utbildningen var?

– Jag tycker att den har hållit hög kvalitet med relevant, intressant och spännande innehåll. Det stora värdet är ju djupdykningen i de egna bolagen, att få detaljstudera dem och kompetensutveckla sig själv på det ekonomiska området. Lägg till intressanta föredrag med bäring på ledarskapet, som krävs inom offentligt ägda företag, tycker jag att det är en unik utbildning som egentligen bara finns hos Sobona.

Hur var programledarna?

– Bra! Jag har bara gott att säga om våra lärare. Gunnar har hållit ihop programmet och gruppen på ett bra sätt, trots pandemi och omställning till digitala möten. Sedan har de gästande lärarna tillfört många värdefulla perspektiv på ekonomi, ledarskap och nyttiga perspektiv på de bolag vi leder, säger Nils.

Vad tyckte du var roligaste och mest lärorikt?

– Djupdykningen och analyserna av de egna bolagen och samtalen kring detta och naturligtvis erfarenhetsutbytet med de övriga ordförandena. Det senare är otroligt värdefullt.

Har du något bra minne från programmet som du vill dela med dig av?

– Mötestillfällena i Kämpasten, även om de digitala mötena har fungerat väl så är det personliga mötet oslagbart. Att få träffas, lära av varandra, få djupdyka i ekonomi och hur vi bättre kan leda våra styrelser och företag.

Tyckte du att utbildningen motsvarade dina förväntningar och vad tar du med dig från den?

– Det tycker jag absolut. Pandemin gjorde att vi fick ställa om en del, men det funkade bra. Det jag tar med mig mest är mina nya kunskaper i ekonomistyrning kopplat till styrelsens arbete och kravställning på tjänstepersonerna i form av att vi ser till att ställa rätt frågor och efterfråga korrekt underlag och att lägga energin på rätt nivå i styrelsearbetet.

Känner du att du fått användning av det du lärt dig?

– Det tycker jag, jag har stärkts i rollen som ordförande och tolkningen av mitt uppdrag, både i relation till styrelsen och tjänstepersonerna, säger Nils.

Hur ser din arbetsdag ut? Beskriv lite kortfattat.

– Jag jobbar som sagt inte heltid med politiken. Men i ordföranderollen innefattas bland annat veckovisa avstämningar med vd, beredningsmöten av olika slag, både inför styrelsemöten och strategidagar men även i komplexa processer som vårt arbete med att ställa om till en fossilfri drift och arbetet med en ny depå som klarar framtida expansion och miljökrav, berättar Nils.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är väl stimulansen i uppdraget som lockar, att få möjligheten att leda ett företag som levererar samhällsnytta till medborgarna. Det är ansvarsfullt, komplext och framför allt roligt. Det är väl egentligen alla förtroendevalda politikers största ambition, att få inflytande nog att kunna påverka, både i det stora och det lilla. För mig handlar det om att jag faktiskt får leda företagets omställning från fossilt till fossilfritt och samtidigt leverera en av Sveriges topp 3 bästa kollektivtrafik.

Vad skulle du säga till någon som också funderar på att läsa denna utbildning?

– Har du möjlighet ska du absolut gå den, fundera inte ens på andra utbildningar, den här är specifikt utformad för ledarskapet i offentligt ägda företag, avslutar Nils.

Ordförandeprogrammet vänder sig till dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag – med fokus på de unika frågor som du möter i din roll. Vi välkomnar både erfarna och nyblivna styrelseordföranden som deltagare. För att maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar är programgruppen begränsad till 16 deltagare. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.

Det stora värdet är ju djupdykningen i de egna bolagen, att få detaljstudera dem och kompetensutveckla sig själv på det ekonomiska området.

För dig som är ledare i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Ordförandeprogrammet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona i samarbete med: Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

haldelshogskolan stockholm

Se våra utbildningar inom Kommunala företagens ledarskapsakademi:

Dela sidan