Ur innehållet:

 • Analys av den egna verksamheten
 • Ordförandes ledarskap i olika dimensioner
 • Ägarna – vad vill de?
 • Vilken vd behöver vi?
 • Tillväxt och omstrukturering
 • Hållbarhet och innovation
 • Scenarion för respektive företags framtid
 • Hur skapar vi en blick för framtiden i styrelsen?
 • En kris i antågande
 • Hur kan jag utveckla mitt ledarskap som ordförande?

Att vara styrelseordförande i kommunala företag ställer bland annat krav på:

 • Att förstå ägarna, vad de vill och att kunna läsa in och förstå vad politiska förändringar över tid kan betyda för verksamheten, och navigera rätt i balansakten mellan politik och företagande.
 • Att ha en bild eller idé om hur verksamheten skall utvecklas på längre sikt.
 • Skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för styrelsearbetet som skapar framdrift.
 • Att kunna rekrytera och utveckla rätt vd för verksamheten, och hitta en gynnsam spänst och dynamik i samspelet mellan styrelse och vd.
 • Att på djupet kunna förstå och kunna dra slutsatser från finansiella nyckeltal.
 • Att se förändringen innan den sitter i knät, det vill säga förstå och dra slutsatser utifrån förändringar i övergripande strukturer, viktiga intressenters agerande och strategiska rörelser nationellt och internationellt.

Det övergripande målet med programmet är att utveckla din förmåga till att utöva det mångdimensionella ledarskapet som styrelseordföranderollen i kommunala företag innebär. Detta i ett landskap som förändras snabbt, där många kommunala företag just nu tar stora utvecklingssteg.

Erfarenhetsutbyte:

Programmet varvar inspel kring viktiga teman med erfarenhetsutbyte och diskussioner i plenum och mindre ”sparring-grupper”. I varje modul arbetar vi hela tiden med konkreta verkliga case hämtade från er som deltagare och de verksamheter ni representerar. Genom denna arbetsform säkrar vi en direkt koppling till ditt konkreta styrelsearbete. Inför programstart intervjuas varje deltagare, för att vi på djupet skall lära känna vars och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Vidare görs en djupare analys av varje deltagande företag (utifrån företagets fem senaste årsredovisningar) vilket utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi gör i programmet inledningsvis.