Det här får du och din organisation

  • Fördjupad kunskap och insikt: Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras möjliga utmaningar och möjligheter samt hur de kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.
  • Strategiska verktyg: Genom den täta kopplingen till respektive verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
  • Nätverk och kunskapsutbyte: Dra nytta av nya perspektiv och möjligheten att nätverka med andra i liknande situation.
  • Våra lärprocesser: Våra utbildningsprogram är utformade för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt.
  • Dialog och erfarenhetsutbyte: Ordförandeprogrammet utgör en givande mötesplats för dig som vill utvidga nätverk med ordförande i kommunala företag. Engagera dig i levande samtal och dela erfarenheter med andra deltagare.