Stärk förmågan att driva strategisk utveckling

En snabbföränderlig omvärld och behovet av stora utvecklingssteg ställer krav på dig som ledare. Under programmet diskuterar vi vilka grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning samt hur du kan nå framgång genom att utveckla samarbetet med vd och ledningsgrupp. Det övergripande målet med programmet är att du som chef ska utveckla förmågan att driva förändring och strategisk utveckling.

Det strategiska ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Det strategiska ledarskapet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Forskningsbaserad kunskap används för att ge överblick och förståelse för komplexa situationer och förlopp. Detta kombinerar vi med programdeltagarnas egna erfarenheter av konkreta och utmanande ledarsituationer.

Vem är programmet till för?

Programmet vänder sig till medlemmar inom Sobona och riktar sig till dig som chef med strategiskt ansvar i ett kommunalt företag, medlem i ledningsgruppen och direkt underställd vd, förbundsdirektör eller motsvarande. Det finns en förväntan på deltagande chefer att de framöver ska kunna axla än mer ansvar för den strategiska ledningen av verksamheten. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.