Ur innehållet:

 • Spaningar på omvärlden
 • Att leda komplexa uppdrag
 • Ekonomi – att förstå verksamhetens förutsättningar
 • Att driva strategiarbete
 • Samspel med politisk nivå
 • Transformation och förändring
 • Effektiva team och kollektiv intelligens
 • Personlig spegling – samverkan och samarbete
 • Hur kan jag utveckla mitt ledarskap?
 • Arbete i ledningsgrupp
 • Workshop med VD

Det övergripande målet med programmet är att utveckla förmågan att ta ansvar för och driva strategisk utveckling i ett landskap som förändras snabbt. Det handlar i mångt och mycket om att addera ett helhetsperspektiv till det uppdrag som du har idag och tillsammans med vd driva de strategiska frågorna, ta in omvärlden och omsätta det till den egna verksamheten.

Ny teknik gör intåg med ibland svårförutsedda konsekvenser. Samtidigt behöver många kommunala företag ta stora utvecklingssteg, ofta i samarbeten med nya aktörer. Det ställer krav på att vara innovativ och driva förändring och samtidigt vara en stabil ryggrad i ett samhälle med ett snabbt föränderligt landskap. I programmet diskuterar vi vad dessa utmaningar kommer att kräva av dig som ledare och vilka nya grepp som behöver tas vad gäller ledarskap, organisation och styrning. Inte minst krävs det skicklighet i att identifiera och initiera vägar till samarbete och samverkan som går på tvären mellan organisationer.

I programmet arbetar vi i stor omfattning med verkliga situationer och case, från dig som deltagare och de verksamheter deltagarna representerar, liksom från andra delar av Sverige och Norden.

För att maximera hemtagningen av programmet till din verksamhet är det en fördel att två chefer per företag deltar samtidigt. Verksamhetens vd deltar som en aktiv part i hemtagningen av programmet genom att föreslå projekt och analysuppgifter inför programstart samt deltar i programmets avslutande modul under en halvdag.