Det här får du och din organisation

Programmet ger dig och din verksamhet möjlighet att fördjupa kunskaperna om nuvarande och kommande utmaningar inom sektorn för kommunala företag och de krav som dessa utmaningar ställer på ledarskapet. I programmet kommer vi särskilt fokusera på att öka din kunskap och förmåga inom följande områden:

  • Att driva strategisk utveckling från start till mål i politiskt styrda verksamheter.
  • Att hjälpa till att driva helheten i ett ledningsteam.
  • Leda förändring, utveckling och innovation.
  • Fördjupa förståelsen för kopplingen mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflöde i ditt företag, särskilt kring investeringskalkyler och balansräkningen.
  • Dra slutsatser om vilken personlig utveckling som behövs för att kunna matcha de omvärldsförändringar som sker.
  • Genom en tät koppling till vars och ens verksamhet, är förväntan på dig som deltagare att du skall skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
  • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande verksamheter. Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
  • För din organisation innebär deltagandet i programmet en vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.