Helhetssyn på det nära ledarskapet

Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det ledarskap som oftast är viktigast för en organisation – det som utövas i den första linjen.

Det nära ledarskapet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Programmet är skräddarsytt för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Det nära ledarskapet har utformats utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemsföretag. Forskningsbaserad kunskap används för att ge överblick och förståelse för komplexa situationer och förlopp. Detta kombinerar vi med programdeltagarnas egna erfarenheter av konkreta och utmanande ledarsituationer.

Vem är programmet till för?

Programmet riktar sig till dig som är chef för medarbetare och arbetar med uppdrag nära medborgaren och/eller kunder. Du har minst två års erfarenhet av att vara chef och har grundläggande kunskaper om arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljö. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.