Det här får du och din organisation

  • Programmets övergripande syfte är att stärka, lyfta och trygga det direkta operativa ledarskapet i första linjen – det ledarskap som oftast är viktigast för att en organisation ska lyckas i slutändan – det nära ledarskapet som utövas ”i den första linjen”.
  • Vidare syftar det till att ge dig som deltagare en starkare helhetssyn på vad det innebär att vara chef och ledare i en demokratiskt och politiskt styrd verksamhet.
  • Programmet bidrar till en ökad självkännedom om dina egna ledarprinciper och ledarkvaliteter samt ger möjlighet att definiera en egen syn på ditt chefs- och ledarskap.
  • Du får möjlighet till att utveckla ett nätverk till chefer i andra liknande Det kan få en avgörande betydelse framöver, för hela din organisation.
  • En vitamininjektion med nya kunskaper och perspektiv.

Ett dynamiskt kunskapsnätverk och erfarenhetsutbyte

Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education anlitar vi forskare och experter som är de främsta inom sina respektive kunskapsområden. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i verksamheternas uppdrag för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt. Vi eftersträvar alltid ett levande samtal, där vi tillsammans skapar en lärande i dialog mellan fakultet och deltagare samt erfarenhetsutbyte deltagare emellan.