Kalendarium

Här kan du ta del av Sobonas planerade utbildningar och mötesplatser.

Leda dialoger för att överbrygga kulturklyftor
Leda dialoger för att överbrygga kulturklyftor
28 augusti, 2019 Forskare vid Göteborgs universitet har under 2017–19 studerat sex verksamheter i olika delar av Sverige som syftar till att främja integration och understödja invandrares resurser att hitta en plats för sig själva och sina barn i det svenska samhället. Info och anmälan
Sobonas Ledarskaps­akademi
Sobonas Ledarskaps­akademi
Stockholm 2 september, 2019 Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Sobonas Ledarskapsakademi. Info och anmälan
Lokal strategisk lönebildning
Lokal strategisk lönebildning
10 september, 2019 Under den här kursen får du kunskaper om hur lönebildningen är tänkt att fungera. Vi för en dialog om möjligheter och/eller hinder och vad som skulle kunna göras annorlunda sett till de långsiktiga målen för din verksamhet. Info och anmälan
Sobonas Ledarskaps­program
Sobonas Ledarskaps­program
Uppsala 10 september, 2019 Att vara chef är en formell position inom en organisation eller företag. Att vara ledare är en annan sak. En ledare behöver inte nödvändigtvis ha titeln chef. Ledarskapet förtjänas i relation till medarbetarna. Sobonas ledarskapsprogram har som syfte att bidra till din utveckling som ledare så att du kan utveckla och förbättra ditt ledarskap. Info och anmälan
Introduktionsdag
Introduktionsdag
Hornsgatan 20, Stockholm 12 september, 2019 Välkommen till introduktionsdag i Stockholm den 12 september, en introduktionsträff om din nya arbetsgivarorganisation och dina kollektivavtal. Info och anmälan
Pensioner och försäkringar
Pensioner och försäkringar
18 september, 2019 Den här grundläggande utbildningen riktar sig till dig som arbetar med HR-frågor och vill få grundläggande kunskaper inom kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.  Info och anmälan
Branschdag Vård och omsorg
Branschdag Vård och omsorg
25 september, 2019 Välkomna till en dag om vård- och omsorgsbranschens framtid! Info och anmälan
Arbetsrättslig baskurs
Arbetsrättslig baskurs
26 september, 2019 En grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, bland annat med rättsfall från Arbetsdomstolen. Syftet är att du ska veta hur du hanterar de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats. Info och anmälan
Omorganisering och övertalighet
Omorganisering och övertalighet
8 oktober, 2019 Välkommen till vår utbildning inom omorganisering och övertalighet! Info och anmälan
Workshop för handledare - introduktion
Workshop för handledare - introduktion
Malmö 8 oktober, 2019 ''Hej och välkommen, så här gör vi hos oss!'' Info och anmälan
Misskötsamhet i anställningen
Misskötsamhet i anställningen
9 oktober, 2019 Välkommen till vår utbildning om misskötsamhet i anställningen. Under den här utbildningen varvas genomgång av regler med aktuella rättsfall. Info och anmälan
Arbetstid
Arbetstid
16 oktober, 2019 En grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse för arbetstidslagen och kollektivavtalets arbetstidsbestämmelser. Info och anmälan
Strategisk kompetensförsörjning inom Energibranschen
Strategisk kompetensförsörjning inom Energibranschen
Stockholm 16 oktober, 2019 Den 16 oktober bjuder Energiföretagen Sverige, tillsammans med Sobona, in dig som jobbar med HR frågor, till en heldag om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald. Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Gävle 17 oktober, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget Info och anmälan
Uppstart till branschråd för   Hälso- och sjukvård
Uppstart till branschråd för Hälso- och sjukvård
Stockholm 18 oktober, 2019 Branschen Hälso- och sjukvård består av 39 medlemmar med 22 000 anställda. Nu inleder vi uppstart av branschråd med en träff den 18 oktober. Under dagen kommer du inspireras och ha möjlighet att nätverka på temat Kompetensförsörjning och delta i att ta fram formerna för kommande branschråd. Du som vd väljer representation från din organisation. Info och anmälan
Workshop för handledare - introduktion
Workshop för handledare - introduktion
Växjö 22 oktober, 2019 ''Hej och välkommen, så här gör vi hos oss'' Info och anmälan
Aktualitetsdag för HR
Aktualitetsdag för HR
Stockholm 23 oktober, 2019 Sobonas Aktualitetsdag för HR arrangeras en gång per år. Dagen vänder sig till dig som arbetar inom HR och vill ta del av nyheter rörande lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området. Under dagen har du som deltagare även möjlighet att nätverka med andra i motsvarande roll samt träffa Sobonas förhandlare. Info och anmälan
Workshop för handledare - introduktion
Workshop för handledare - introduktion
Stockholm 5 november, 2019 ''Hej och välkommen, så här gör vi hos oss'' Info och anmälan
Sobonas Ledarskapsdagar
Sobonas Ledarskapsdagar
6 november, 2019 Välkommen till Sobonas ledarskapsdagar - en mötesplats för dig som arbetar med ledarskapsfrågor! Info och anmälan
Kvalitetsmässan 2019
Kvalitetsmässan 2019
Göteborg 12 november, 2019 Kvalitetsmässan går av stapeln vartannat år och har blivit en av de viktigaste arenorna för ledare och verksamhetsutvecklare inom offentlig verksamhet. Temat för Kvalitetsmässan 2019 är: “ Ett smartare samhälle “. Info och anmälan
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
12 november, 2019 Välkommen till Sobonas arbetsmiljöutbildning! Info och anmälan
Anställningsvillkor Allmänna bestämmelser
Anställningsvillkor Allmänna bestämmelser
14 november, 2019 Den här utbildningen ger dig en översiktlig genomgång av kollektivavtalen för dig som jobbar på företag som omfattas av Allmänna Bestämmelser. Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Stockholm 19 november, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget Info och anmälan
Anställningsvillkor KFS Branschavtal
Anställningsvillkor KFS Branschavtal
Stockholm 20 november, 2019 Med den här utbildningen får du en grundläggande genomgång av kollektivavtalen för dig som jobbar på företag som omfattas av något av KFS branschavtal.  Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Malmö 26 november, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget Info och anmälan
Pension och försäkring för HR
Pension och försäkring för HR
Stockholm 27 november, 2019 Så använder du pensionssystemet bäst både när det gäller att få arbetstagare att stanna, börja och även lämna. Det förlängda arbetslivet ger både möjligheter och risker. Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Göteborg 3 december, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget Info och anmälan
Sobonas strategiska HR-dagar
Sobonas strategiska HR-dagar
5 mars, 2020 Sobonas Strategiska HR-dagar arrangeras lunch till lunch den 5-6 mars 2020 på Hilton i Stockholm. Programmet blir offentligt under hösten 2019. Info och anmälan
Valideringskonferens
Valideringskonferens
Stockholm 26 mars, 2020 Valideringskonferensen är en heldag med intressanta föreläsare som ger sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling samt lyckade exempel så som återvinningsbranschens nationella valideringsprojekt. Info och anmälan