samtal kvinna och man
  • Kompetensförsörjning
  • Validering
  • Utbildning

Uppstart: digital bedömarutbildning

5 mars, 2024

Genom bedömarutbildningen lär du dig processen kring hur validering går till och lär dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar samt hanterar det digitala verktyget Bevisst. Upplägget består av fyra utbildningsblock och utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum. Alla tillfällen måste genomföras i kronologisk ordning för att du ska kunna tillgodose dig hela utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri för dig som medverkar i ett projekt. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Inriktning

Det här utbildningstillfället riktar sig till branscherna Avfallshantering och Återvinning, Besöksnäring och Kulturarv, Energi, Fastighet samt Vatten och Avlopp.

Gå bedömarutbildningen och lär dig validera

Vad lär jag mig under utbildningen?
Under utbildningen får du kunskap och förståelse om OCN-metoden som är en struktur för kvalitetssäkrande av lärande och validering. Du lär dig kartlägga, samla in bevis på lärande, granska och bedöma vad en person faktiskt kan.

Vad innebär OCN-metoden?
Open College Network (OCN-metoden) är en kvalitetssäkrande modell för validering. Den ger förutsättningar för individer att få ett erkännande för sitt kunnande inom ett område. Bedömning sker enligt moduler med anpassningar utifrån individens förutsättningar och behov.

Vad gör en bedömare?
En bedömare arbetar utifrån checklistor och bedömningsplaner. Dessa kommer från en yrkesprofil och speglar vad en individ behöver kunna inom ett yrke. Till din hjälp har du ett digitalt verktyg med färdiga frågor, övningar och checklistor.

Vem bör bli bedömare?
Det är ofta yrkeskunniga arbetsledare/handledare som vill jobba med lärande på arbetsplatsen och hjälpa medarbetare att växa som blir bedömare. Det finns även ett värde att personer som arbetar med HR går utbildningen; på så vis kan de och arbetsledare/handledare få ett gemensamt verktyg för att arbeta med insteg, introduktion och utveckling.

Därför väljer Rambo att utbilda bedömare

- Bedömarutbildningen och dess syfte är viktiga; de innebär att en neutral part bedömer en persons kunskapsnivåer. Vi kommer bort från personligt tyckande. Allt blir svart på vitt. Och alla får en likadan chans att bevisa vad de tagit till sig, förstått och kan inom ett område. Jag ser också fördelar med att bedömningen är nationell, eftersom det blir lätt för personer att visa sitt formella intyg överallt. Vi på Rambo kommer utbilda en bedömare inom affärsområdet ”farligt avfall” och en bedömare inom området ”övriga arbetsmoment inom ÅVC”, berättar Joakim Jansson, affärsområdeschef avfallshantering Rambo AB.

Ett kompetensintyg visar färdigheter, kunskaper och kompetenser

När en bedömare har validerat en individs kunskaper får individen ett kompetensintyg. Kompetensintyget visar vilka färdigheter, kunskaper och kompetenser som en individ besitter, utifrån sakliga, objektiva och kvalitetssäkrade värderingar och linjerar mot SeQF. Eventuella kompetensluckor kan dokumenteras separat.

Ett kompetensintyg visar färdigheter, kunskaper och kompetenser

Borab - Utbildade bedömare är nyckeln


Information

Datum:

Del 1: Tisdag 5 mars, kl 09.00-12.00
Del 2: Måndag 11 mars, kl 13.00–16.00
Del 3: Måndag 18 mars, kl 13.00–16.00
Del 4: Fredag 22 mars, kl 09.00–12.00

Plats: Utbildningen sker digitalt
Sista anmälningsdag: Två veckor innan uppstart
Pris: 7 900 kr per person