Maths Lungren står i föreläsningssal framför programdeltagare som räcker upp handen.
  • Utbildning
  • Ledarskap

Informationsmöte om Det strategiska ledarskapet

13 juni, 2024

Varmt välkommen att ställa dina frågor om utbildningsprogrammet "Det strategiska ledarskapet" och Kommunala företagens ledarskapsakademi. Vi ses via Zoom den 13 juni!

Det övergripande målet med programmet är att utveckla förmågan att ta ansvar för och driva strategisk utveckling i ett landskap som förändras snabbt. Det handlar i mångt och mycket om att addera ett helhetsperspektiv till det uppdrag som du har idag och tillsammans med vd driva de strategiska frågorna, ta in omvärlden och omsätta det till den egna verksamheten.

Maths Lundberg, programledare för Det strategiska ledarskapet berättar om innehåll och upplägg i detta program samt svarar på frågor om Kommunala företagens ledarskapsakademi i sin helhet.

Nästa programstart: 9 september 2024

Målgrupp

Programmet vänder sig till medlemmar inom Sobona och riktar sig till dig som chef med strategiskt ansvar i ett kommunalt företag, medlem i ledningsgruppen och direkt underställd vd, förbundsdirektör eller motsvarande. Det finns en förväntan på deltagande chefer att de framöver ska kunna axla än mer ansvar för den strategiska ledningen av verksamheten. Det krävs ingen akademisk examen för att delta i utbildningsprogrammet.

Mer information

Mer information

Datum: 13 juni 2024
Tid: Kl. 08.15 - 09.00
Plats: Zoom
Kostnadsfritt

Anmälan

Anmälan sker via Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.