AI
 • Utbildning
 • Digitalisering
 • Framtid

AI-labbet 2024

27 mars, 2024

Kombinera teori och praktik och upptäck potentialen med AI tillsammans med liknande företag under året. AI-labbet är ett samarbete mellandel av Kommunala företagens ledarskapsakademi och exklusivt för medlemmar i Sobona.

Sobona i samarbete med Avfall Sverige och Iteam

Tillsammans med flera deltagare från din organisation och andra kommunala företag hoppas vi att med AI-labbet kunna hjälpa dig:

 • Förstå AI:s möjligheter och begränsningar, och identifiera hur det kan effektivisera och förbättra arbetsprocesser samt bidra till affärs- och samhällsnytta
 • Förbereda för de legala och tekniska krav som AI medför, samtidigt som vi främjar kunskapsutbyte och lärande mellan liknande organisationer
 • Utveckla underlag för framtida upphandlingar och strategisk planering, med hjälp av egna relevanta exempel

Bakgrund och syfte

Behovet av den här satsningen uppstod under en konferens hösten 2023 där flera medlemsföretag uttryckte liknande behov av att lära sig mer om AI och börja testa olika användningsområden. Detta följdes upp av ett informationsmöte i januari där fler bland annat möjliga case lyftes.

Några möjliga case för AI-labbet under 2024:

 • AI-stöd för kundtjänst och kundrådgivning
 • PersonalAI som har koll på lagar, avtal, regelverk med mera
 • Ruttoptimering
 • AI-stöd för optimering av prissättning av produkter och tjänster

Syftet med AI-labbet är att:

 • påskynda det gemensamma lärandet tillsammans med andra likande verksamheter
 • göra ett kunskapslyft inom AI, och vad det kan kräva av oss,
 • samt utveckla, testa och göra tillämpningar i egna och andras verksamheter.

Fyra workshopdagar varvas med arbete med utvalda prototyper

AI-labbet inkluderar en serie av fyra workshoptillfällen och möjligheten att däremellan aktivt engagera sig i utvecklingen av tre prototyper tillsammans med andra deltagare i AI-labbet.

1. Workshopdag 1: 27 mars 2024 (Saturnus Länk till annan webbplats., Hornsgatan 15 i Stockholm).

 • Initial utformning av utvecklingsprojekt.
 • Introduktion och målsättning
 • Kunskapsmoment
 • Planering av arbete med prototyp 1

2. Arbete med prototyp/case 1

3. Workshopdag 2: 5 juni 2024 (Stockholm)

 • Lärdomar från prototyp 1
 • Kunskapsmoment
 • Verksamhetsutveckling i praktiken
 • Planering av arbetet med prototyp 2

4. Arbete med prototyp/case 2

5. Workshopdag 3: 10 oktober 2024 (Stockholm)

 • Lärdomar prototyp 2
 • Kunskapsmoment
 • Breddning eller fördjupning
 • Planering av arbete med prototyp 3

6. Arbete med prototyp/case 3

7. Workshopdag 4: 15 januari 2025 (Stockholm)

 • Lärdomar prototyp 3
 • Kunskapsmoment
 • Strategi framåt
 • AI-satsningar ur ett finansiellt perspektiv
 • Summering och slutsatser

Prototyperna leds och genomförs av digitaliseringsexperterna på Iteam i samverkan med det företag vars case har valts ut. Det deltagande företag som står för caset är värd, och övriga deltagare som vill följa prototypen är följare. Läs mer om detta under rubriken Kostnad.

Två systemutvecklare från Iteam arbetar två dagar i veckan under en femveckorsperiod med att utforska det utvalda caset. Arbetet sker i nära samarbete med stakeholders för caset genom dagliga avstämningar.

Samtliga övriga företag som deltar i AI-labbet är medlemmar i Sobona. Under workshopdagarna deltar ett team bestående av tre personer från er organisation:

 • Vd
 • En person med ansvar för produktion eller tjänst där AI kan komma att utvecklas
 • Ytterligare en person som är relevant för arbetet

I arbetet med prototypen kan ytterligare personer delta om den egna organisationens case väljs ut. Läs mer om detta under rubriken Kostnad.

Kostnaden för deltagandet är beräknat på direkta kostnader för konferenslokaler, föreläsare och systemutvecklare som delas mellan deltagande företag. Alla kostnader är angivna exklusive moms.

Workshops

Deltagandet i workshopdagarna innebär en kostnad om 53 600 kr per deltagande företag, inräknat tre personer från respektive företag. Denna kostnad är beräknad på att sex företag deltar i AI-labbet.

Arbete med prototyper/case

Arbetet med prototyperna är valfritt. Det företag vars case är utvalt som prototyp är värd och övriga deltagare som vill följa prototypen är följare. Nedanstående kostnad är beräknad på att sex företag deltar i AI-labbet.

Alternativ 1: Workshops + värd för en prototyp, följare i två prototyper

Workshops: 53 600 kr
Värd för prototyp 1: 136 000 kr
Följare i prototyp 2: 27 200 kr
Följare i prototyp 3: 27 200 kr
Summa alternativ 1 per enskilt företag: 244 000 kr

Alternativ 2: Workshops + följare i tre prototyper

Workshops: 53 600 kr
Följare i prototyp 1: 27 200 kr
Följare i prototyp 2: 27 200 kr
Följare i prototyp 3: 27 200 kr
Summa alternativ 2 för per enskilt företag: 135 200 kr

I samband med startworkshop den 27 mars kommer fakturering ske till samtliga deltagande företag med ett belopp om 135 200 kr (ex moms), vilket är summan för deltagande i workshops om 53 600 kr samt kostnaden att vara följare i tre protyper med ett belopp om 81 600 kr. När sedan valet är gjort kring vilken verksamhet som blir värd för protyparbetet utgår ytterligare en faktura till värdföretaget för en prototyp om 108 800 kr.

Kostnad för delande av konferenslokalkostnad om ca 1500 kr per företag/workshop samt förtäring i samband med workshops tillkommer.

Observera att ordinarie upphandlingsregler om maxbelopp om 700 000 kr för direktupphandling gäller.

Vid frågor om kostnaden, kontakta Gunnar Westling.

Företaget Iteam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. deltar både i workshoptillfällena och leder arbetet med utvalda prototyper. Iteam digitaliserar företag och organisationer genom kod, strategi och kultur. De skapar innovativa tekniska lösningar som skapar värde, gör något bra och låter oss ha kul längs vägen.

Intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan genom att följa länken nedan och där ange verksamheten samt övriga uppgifter. Sista anmälningsdag är 20 februari 2024.

Har du några frågor?

Anna Lirén

Ansvarig Kommunala företagens ledarskapsakademi

Gunnar Westling

Rektor och programledare för Kommunala företagens ledarskapsakademi

Datum och plats

Datum: 27 mars 2024 - 15 januari 2025
Plats: Stockholm

Har du några frågor?

Kontakta gärna Gunnar Westling eller Anna Lirén.

Intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan senast den 20 februari 2024.