Sjö med omgivande skog
 • Ledarskap
 • Utbildning

Uppstart: vd-programmet

27 september, 2023

Utvecklas tillsammans med din organisation. Att leda kommunala företag innebär att befinna sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och samhälle. Ett centralt tema är därför att ge dig som vd ökad förståelse för de kommunala företagens sammanhang, omvärld och ägarförhållanden.

Nästa programstart är 27 september 2023.

Datum för program med start 2023:

 • Modul 1: 27-29 september 2023
 • Modul 2: 22-24 november 2023
 • Modul 3: 7-9 februari 2024
 • Modul 4: 16-17 maj 2024

Ur innehållet:

 • Vad pågår i omvärlden?
 • Digitalisering och teknikskiften
 • Likheter och skillnader i ekonomiska strukturer
 • Samspelet mellan ägare, styrelse och vd
 • Hållbarhet
 • Förändringsarbete
 • Tillväxt och lönsamhet
 • Uthållighet i rollen som vd
 • Kommunikation (inåt och utåt)
 • Utveckling av ledningsgrupp

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som är vd, förbundsdirektör eller har motsvarande roll som högsta tjänsteman. En förutsättning för att kunna delta i Vd-programmet är att du, när programmet startar, är vd, förbundsdirektör (eller motsvarande), eller att beslut i styrelsen är fattat innan programstart om att du ska tillträda som vd. Programmet är med andra ord inte ett förberedelseprogram för dig som i framtiden önskar bli vd, utan
är utvecklat för dig som har den rollen idag.

Läs mer om vd-programmet och Kommunala företagens ledarskapsakademi

Mer information

Datum: Uppstart 27 september 2023
Plats: Kämpasten i Sigtuna

Anmälan

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.