• Ledarskap
  • Kommunala företagens ledarskapsakademi
  • Utbildning

Uppstart: Ordförandeprogrammet

1 juni, 2023

Skräddarsytt för dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag.

Nu börjar en ny mandatperiod för många styrelser. Vad kan då inte vara bättre än att som styrelseordförande delta i ordförandeprogrammet som är skräddarsytt för kommunala företag?

Vi välkomnar såväl erfarna styrelseordförande som du som är helt ny på din post till ett kvalificerat erfarenhetsutbyte i mindre grupp tillsammans med andra styrelseordförande.

Här sätter vi fokus på det mångdimensionella ledarskap som ordföranderollen innebär och utgår från din verklighet och vardag där verksamhetens strategi, styrning, ägardialog och samspel med viktiga intressenter kommer stå i centrum.

Ordförandeprogrammet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi. Utbildningsprogrammen är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med programdeltagarnas egna erfarenheter.