Utbildningar och mötesplatser

Sobona verkar för kompetensutveckling och nätverkande bland våra medlemmar. Som en självklar del i vårt medlemserbjudande anordnar vi därför aktuella utbildningar och mötesplatser.

Kommande utbildningar
Arbets­rättslig bas­kurs
Arbets­rättslig bas­kurs
Stockholm 21 maj, 2019 Välkommen till en grundläggande kurs för att få en bättre förståelse för arbetsrätten. Info och anmälan
Parts­gemensamt seminarium om stress
Parts­gemensamt seminarium om stress
Stockholm 28 maj, 2019 Partsgemensamt seminarium om stress - i och utanför arbetslivet Info och anmälan
Sobonas Ledarskaps­program
Sobonas Ledarskaps­program
Uppsala 10 september, 2019 Att vara chef är en formell position inom en organisation eller företag. Att vara ledare är en annan sak. En ledare behöver inte nödvändigtvis ha titeln chef. Ledarskapet förtjänas i relation till medarbetarna. Sobonas ledarskapsprogram har som syfte att bidra till din utveckling som ledare så att du kan utveckla och förbättra ditt ledarskap. Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Malmö 8 oktober, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget "Från Jag och Du - till Vi" Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Gävle 17 oktober, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget "Från Jag och Du - till Vi" Info och anmälan
Workshop för handledare - introduktion
Workshop för handledare - introduktion
Växjö 22 oktober, 2019 ''Hej och välkommen, så här gör vi hos oss'' Info och anmälan
Workshop för handledare - introduktion
Workshop för handledare - introduktion
Stockholm 5 november, 2019 ''Hej och välkommen, så här gör vi hos oss'' Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Stockholm 19 november, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget "Från Jag och Du - till Vi" Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Malmö 26 november, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget "Från Jag och Du - till Vi" Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Malmö 26 november, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget "Från Jag och Du - till Vi" Info och anmälan
Workshop för handledare
Workshop för handledare
Göteborg 3 december, 2019 Språkutveckling och kultur, få ihop laget "Från Jag och Du - till Vi" Info och anmälan
Kommande Mötesplatser
Almedalsveckan 2019
Almedalsveckan 2019
Visby 30 juni, 2019 Sobona i samarbete med Kairos Future - Samhällsbygge 2030 – från hållbarhetsvision till framgångsverksamhet! Info och anmälan
Sobonas Ledarskapsakademi
Sobonas Ledarskapsakademi
Stockholm 2 september, 2019 Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Sobonas Ledarskapsakademi. Info och anmälan
Sobonas Aktualitetsdag för HR
Sobonas Aktualitetsdag för HR
23 oktober, 2019 Sobonas Aktualitetsdag arrangeras en gång per år. Dagen vänder sig till de som arbetar operativt inom HR och syftet är att förse medlemmarna med nyheter rörande arbetsrätt, lagar, avtal och uppdatering kring aktuella AD-domar. Det ges även möjlighet för deltagarna att nätverka med andra i motsvarande roll och Sobonas förhandlare. Info och anmälan
Sobonas Ledarskapsdagar
Sobonas Ledarskapsdagar
6 november, 2019 Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Sobona bjuder därför in till våra Ledarskapsdagar - för att stärka kompetensutvecklingen hos våra medlemmar. Info och anmälan
Kvalitetsmässan 2019
Kvalitetsmässan 2019
Göteborg 12 november, 2019 Kvalitetsmässan går av stapeln vartannat år och har blivit en av de viktigaste arenorna för ledare och verksamhetsutvecklare inom offentlig verksamhet. Temat för Kvalitetsmässan 2019 är: “ Ett smartare samhälle “. Info och anmälan
Sobonas strategiska HR-dagar
Sobonas strategiska HR-dagar
5 mars, 2020 Sobonas Strategiska HR-dagar arrangeras lunch till lunch den 5-6 mars 2020 på Hilton i Stockholm. Programmet blir offentligt under hösten 2019. Info och anmälan
Valideringskonferens
Valideringskonferens
Stockholm 26 mars, 2020 Valideringskonferensen är en heldag med intressanta föreläsare som ger sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling samt lyckade exempel så som återvinningsbranschens nationella valideringsprojekt. Info och anmälan