Trafik

Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag.

Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Branschråd

Peter Liss, ordförande
Svealandstrafiken

Jonas Skovgaard
Gamla Uppsalabuss

Torbjörn Niemi
Luleå Lokaltrafik AB

Claes Barkebo
Uddevalla Omnibus AB

Mikael Karlsson
Uddevalla Omnibuss

Sara Silfver
Göteborgs spårvägar AB

Andreas Olofsson
Skellefteåbuss

 

Kollektivavtal

De avtal som gäller för medlemsföretag i trafik-branschen finns på KFS respektive på Pactas webbplatser.

 

Gå till Pacta Gå till KFS

Servicetelefon

phone

Vill du ha hjälp med frågor av arbetsrättslig karaktär med snabb återkoppling? Kontakta Sobonas servicetelefon på 08-452 75 20

Öppet 09:00-12:00 alla vardagar

Anna Steen

Chef för arbetsgivarservice samt förhandlare: Trafik 08-452 72 77 anna.steen@sobona.se