Filmbild

Avtalskonferens inför Avtal 2024

Den 28 september 2023 genomfördes en digital avtalskonferens. Syftet med konferensen var att delge Sobonas nulägesanalys inför kommande avtalsrörelse samt att skapa transparens kring hur avtalsförhandlingarna genomförs och ge er som medlemmar möjlighet att ko...

Filmbild

Webbinarium ny branschöverenskommelse för Energi

Den 17 april 2023 genomfördes ett webbinarium om den nya branschöverenskommelsen för bransch Energi.

Filmbild

Webbinarium om nya branschöverenskommelser

Den 17 april 2023 genomfördes ett webbinarium om nya branschöverenskommelser för branscherna Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv, Fastigheter samt Vatten och miljö.

Filmbild

Ledarskap för ett samskapat arbetssätt

För dig som vill vässa din förmåga att facilitera grupper genom kraftfulla metoder! ”Samskapat utvecklingsarbete” är en metod som på ett enkelt och kraftfullt sätt ger struktur och kontinuitet i utvecklingsarbete. Metoden och arbetssättet stödjer både förändrin...

Filmbild

Förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten, SAP R

Filmbild

Branschdag Räddningstjänst 12 oktober 2022

En digital branschdag för medlemmar inom bransch Räddningstjänst. Sobonas branschråd bjöd in till information och diskussion om aktuella frågor.

Filmbild

Vad efterfrågar Millennials och Generation Z?

Den 15 september 2022 sändes ett webbinarium om kompetensförsörjning i kommunala företag. Tillsammans med Ungdomsbarometern pratade vi om vad unga i åldrarna 20-35 söker hos en arbetsgivare.

Filmbild

Högsta chefens utvecklingsresa - om uppdraget, ledarskapet och den personliga utvecklingsresan

Välkommen att ta del av ett utforskande samtal som handlar om att utvecklas i rollen som vd.

Filmbild

Avtalskonferens BÖK - Avtal 23

Under 2023 ska samtliga Branschöverenskommelser (BÖK) omförhandlas. Den 23 september 2022 sändes en digital avtalskonferens som du kan ta del av i efterhand.

Filmbild

Hello future och Innovationsakademin

Under Sobonadagarna 2022 berättade Sobona och Hello future mer om Innovationsakademin.

Filmbild

Förändringar i LAS

Enligt riksdagens beslut den 8 juni 2022 sker några ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) och vissa andra arbetsrättsliga lagar den 1 oktober 2022. Samtidigt sker vissa ändringar i Branschbestämmelser och Allmänna bestämmelser.

Filmbild

För fd KFS-medlemmar som omfattas av PA-KFS 09 och ska upphandla pensionsadministratör

Webbinarium från 30 maj 2022.

Filmbild

För främst fd Pacta-medlemmar som omfattas av AKAP-KL/KAP-KL och vars medarbetare ska göra pensionsval 2023

Webbinarium från 30 maj 2022.

Filmbild

Villkorsutbildning del 1 - Om anställning

Ur innehållet: Avtalsstruktur och partsförhållande, anställningens ingående, under anställningen, arbetsskyldighet och allmänna åligganden, arbetstid.

Filmbild

Villkorsutbildning del 2 - Under anställning

Ur innehållet: semesterledighet, föräldraledighet, sjukledighet, enskild angelägenhet, tjänstledighet.

Filmbild

Villkorsutbildning del 3 - Om avslut av anställning

Ur innehållet: Uppsägningstider, företrädesrätt, turordning, förhandlingsskyldighet, omorganisation, arbetsbrist

Filmbild

Nya visselblåsarlagen sedan 17 december 2021

Den nya lagen innebär en tydligare ordning för hur rapporter om missförhållanden ska omhändertas, som gör det möjligt för visselblåsare att slå larm om ett missförhållande skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. För arbetsgivare med minst 50 anställda i...

Filmbild

Kommunala företagens ledarskapsakademi: Digitalisering - den stora bilden

I det här föredraget tecknas en bild av digitaliseringen på en hög systemnivå. Fredrik Torberger berör både drivkrafter och konsekvenser för dagens och morgondagens arbete, organisation och samhälle. Hur stor är egentligen den omställning alla talar om? Vad och ve...

Filmbild

Kommunala företagens ledarskapsakademi: Innovation i spåren av digitaliseringen

Vi vet att digitaliseringen skapar nya möjligheter, men förverkligandet av potentialen begränsas ofta av bland annat dagens it-system och verksamhetsmodeller. För att hantera motsättningarna behöver vi arbeta strategiskt med innovation. När den egna organisa...

Filmbild

Kommunala företagens ledarskapsakademi: Samarbete är nyckeln till att lösa komplexa samhällsutmaningar

Vad krävs för att lösa alltmer komplexa problem och samhällsutmaningar? Lite överraskande kanske, visar sig goda samarbeten i team blir organisationens viktigaste resurs för att bidra till intelligenta lösningar. Genom sin forskning har Philip Runsten gått på dj...

Filmbild

Kommunala företagens ledarskapsakademi: Vad är det som händer där ute?

Lite under radarn sker en stor omvälvning på våra arbetsplatser runt om i världen. Någon som har koll på hur ledarskapet går från hierarkiskt till tillitsbaserat globalt är Karin Tenelius som i flera års tid lärt ut hur man får självstyrande team att fungera i praktiken...

Filmbild

Kommunala företagens ledarskapsakademi: Leda digital transformation

Webbinarium med insikter och samtal på temat: Leda digital transformation. Webbinariet riktar sig både till organisationer som påbörjat arbetet och de som planerar att påbörja arbetet. Medverkande är Frida Pemer, Madeleine Gimåker och Anna Lirén.

Filmbild

Kommunala företagens ledarskapsakademi: Webbinarium med Philip Runsten

Under detta webbinarium undersöker och diskuterar vi vad som krävs för att lösa alltmer komplexa problem och samhällsutmaningar. Lite överraskande kanske, visar sig goda samarbeten i team bli organisationens viktigaste resurs för att bidra till intelligenta lös...

Filmbild

Kommunala företagens ledarskapsakademi: Webbinarium 17 maj 2021

I detta webbinarium utvecklar Lena Lid Falkman, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och universitetslektor i arbetsvenskap vid Karlstad universitet, sina tankar kring vilket ledarskap vi kommer se i kölvattnet på corona i ett samtal tillsammans me...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: LYS förlag – Hur svårt kan det vara att säga ”el” egentligen?

LYS Förlag har samarbetat med Energiföretagen Sverige för att ta fram material som ger stöd för språkutveckling på arbetsplatsen. Samarbetet har bland annat resulterat i läroboken Energisvenska och handledningen Ta kontakt, som båda presenterades vid förra året...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Dua Delegationen - Hur kan vi tillsammans utveckla kompetensförsörjningen?

DUA är kort för Delegationen för unga och nyanlända till arbete. De har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan samt utveckla nya samverkansformer som effektiviserar unga och nyanländas etablering i arbetslivet. En viktig del i detta är lokal...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Jämtkraft – Win-win är Jämtkrafts lärlingsprogram till distributionselektriker

Efter att tidigare ha haft ganska lätt att rekrytera distributionselektriker fick Jämtkraft allt svårare att rekrytera. Detta i kombination med många pensionsavgångar inspirerade företaget att tänka nytt. En lösning blev att satsa på ett lärlingsprogram för dis...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: MYH – Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

Pär Sellberg arbetar som utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Han berättar om projektet BOSS som finansieras av Europeiska Socialfonden EFS, om branschvalideringens möjligheter och delar med sig av tips för dig som ä...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Luleå Tekniska Högskola – Snabbspår i elkraft och energiteknik för utrikesfödda akademiker

Luleå Tekniska Högskola har nyligen startat två snabbspår i elkraft- och energiteknik för utrikesfödda akademiker. Snabbspåren är ett sätt för att ta vara på kompetens hos välutbildade utrikesfödda, trygga kompetensförsörjningen och öka mångfalden i energibra...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Göteborg Energi – Framtidens kompetensförsörjning – en gemensam branschssatsning

Carolina Vidén på Göteborg Energi bjöd på 15 minuters inspiration för att få fler att vilja arbeta tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Hon delade med sig av tre inspirerande exempel på hur HR-avdelningen på Göteborg Energi har tänkt nytt och på så v...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Energiföretagen Sverige – Så lyckas du bäst med säkerhetssamtalet

Säkerhetsfrågorna blir alltmer närvarande i energibranschen. Det kan handla om allt från insiderspionage till sabotage eller dataintrång. Rätt genomfört ger säkerhetssamtalet en möjlighet att gå på djupet med tilltänkta medarbetare och minska riskerna. Vad sk...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Sundsvall Elnät - I huvudet på en HR-chef, panelsamtal utifrån erfarenheter av säkerhetsfrågor på Sundsvalls Elnät

Kristina Blombäck är HR-chef på Sundsvalls Elnät och hon delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med säkerhetsfrågor. Kristina menar att säkerhetsfrågor inte är en egen del av verksamheten utan de berör alla. Ofta upplevs säkerhetsfrågor som en måstegrej so...

Filmbild

Sobona Energikonferensen 2021: Strategisk kompetensförsörjning och fortsättning framåt med Per Nordenstam, Sobona och Helene Samuelsson, Energiföretagen Sverige

Per Nordenstam, vd Sobona, och Helene Samuelsson, chef Politik och Kommunikation, Energiföretagen Sverige, sammanfattar dagen och ser framåt. En viktig insikt är att kompetensförsörjningsfrågan måste bli prioriterad för hela organisationen, med ambitiösa må...

Filmbild

Fastighet 2021 - Inledning med Per Nordenstam

Per Nordenstam, vd Sobona, inleder konferensen med att betona att kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sobonas medlemmar, varför Sobona nu har tagit fram verktyg för detta. Allt är startklart; det är bara att börja.

Filmbild

Fastighet 2021 - Framtidsspaning inom fastighetsbranschen

Företag inom fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov trots pandemin, samtidigt tog färre företag emot praktikanter under 2020. Det visar en undersökning som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har genomfört.

Filmbild

Fastighet 2021 - Var är vi nu och värdet av validering

Vissa roller och funktioner kommer inte behövas medan andra tillkommer. Telge Bostäder berättar om sina erfarenheter vid test av validering som metod för kompetenshöjning. I ett fortsatt arbete kommer även satsningen kring Portvakter inkluderas i utvecklingsar...

Filmbild

Fastighet 2021 - Nationella yrkesprofiler inom fastighet, Jörgen Bergvall

Yrkesprofilerna ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. I yrkesprofilerna gömmer sig även yrkesspråket.

Filmbild

Fastighet 2021 -Språkutveckling med stöd av nationella yrkesprofiler, Olga Orrit

Stöd för språkutveckling på arbetsplatsen ska vara lika naturligt som att stödja vilken kompetens som helst. För språk är en kompetens; ingen egenskap. Språket kan alltid utvecklas.

Filmbild

Fastighet 2021 - En inkluderande arbetsplats MKB

MKB beskriver sin pågående resa kring mångfald och inkludering samt hur satsningen på gårdsvakter skapar vägar in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa.

Filmbild

Fastighet 2021 - Värdet av ett yrkesbevis

TCYK (Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté) består av åtta olika organisationer inom utemiljönäringarna. De beskriver yrkesprofiler och kunskapskrav som gäller i utemiljöbranschen.

Filmbild

Fastighet 2021 - Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan samt utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Här spelar lokala jobbspår...

Filmbild

Fastighet 2021 - Så här kommer du igång med validering

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunnande som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Filmbild

Fastighet 2021 - Summering med Per Nordenstam, vd Sobona

En tydlig insikt utifrån dagens konferens är att medlemsföretagen själva måste ta tag i frågan om inkluderande kompetensförsörjning.

Filmbild

Energi 2021 - Inledning Per och Willy

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Sobonas medlemsföretag. Fackliga parter och branschorganisationer är med på tåget och nu behöver medlemsföretagen avsätta tid och energi för att en förändring ska kunna ske.

Filmbild

Energi 2021 - Nya rekryteringsvägar, Christian Schwartz

Energibranschen måste ta vara på den kompetens som finns i samhället. Praktikplatser är ett av många exempel på sätt att jobba med inkludering.

Filmbild

Energi 2021 - Ett branschperspektiv, Elin Fellers

Branschföreningen Energiföretagen Sverige ser positivt på samverkan kring kompetensförsörjning. Och för att specifika insatser ska vara framgångsrika är det ofta nödvändigt att samarbeta för att få ett bra utfall.

Filmbild

Energi 2021 - Vad är nationella yrkesprofiler, Henrietta Finnborg Bengtsson

Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. De ligger som grund för validering. Yrkesprofilerna är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Filmbild

Energi 2021 -Yrkesprofilering och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan hos Luleå Energi

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi och Lunet. Luleå Energi var en av referensbolagen när de nationella yrkesprofilerna för energibranschen utvecklades 2018.

Filmbild

Energi 2021 - Snabbspår Ivan Cvtic Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter samarbetar inom ramen för snabbspårsöverenskommelse kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Filmbild

Energi 2021 - Så här kommer du igång med validering, Henrietta Finnborg Bengtsson

Yrkesprofilerna ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. I yrkesprofilerna gömmer sig även yrkesspråket.

Filmbild

Energi 2021 - Summering, Per, Thomas och Willy

Verktyg för energibranschen finns framtagna, såsom nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning. Allt är startklart.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Inledning Willy och Per

Per Nordenstam, vd Sobona, inleder konferensen med att betona att kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sobonas medlemmar, vilket i sin tur linjerar med att Sobona tagit fram verktyg

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Framtidsspaning Pär Dalhielm och Thomas Bergfeldt

Genom validering skapas ytterligare en väg in i denna cirkulära framtidsbransch. Ta del av vatten- och avloppsbranschens behov och möjligheter utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Vakin Fredrik Sörvåg och Walter Jonasson

Vakin har varit engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning sedan starten 2015. De har även varit med i utvecklingen av de nationella yrkesprofilerna inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Vad är nationella yrkesprofiler, Henrietta Finnborg Bengtsson

Nationella yrkesprofiler inom vatten och avlopp ska tydliggöra specifika kunskaper och färdigheter som behövs inom en yrkesroll. Kunskaperna och färdigheterna fördelas i moduler i yrkesprofilen i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Summan av all...

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Perspektiv på branschvalidering, Helen Björnsdotter MYH

MYH driver projektet BOSS som finansierar av Europeiska socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetgivare och individer.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Så här kommer du igång med validering, Henreitta Finnborg Bengtsson

Validering är en strukturerad process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Filmbild

Vatten och avlopp 2021 - Implementering och nästa steg, Thomas Nylund

Verktyg som nationella yrkesprofiler, validering, handledarutbildning och bedömarutbildning finns. Allt är startklart, men hur kommer man i gång praktiskt med validering för att utveckla kompetensförsörjningen?

Filmbild

Vatten och avlopp - Summering med Per och Willy

Det finns en viss tröskel att ta sig över och det kommer kräva en viss synsättsförändring, men kompetensförsörjning är en uttalat prioriterad fråga hos medlemsföretagen

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Inledning med Thomas och Per

Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för Sobonas medlemsföretag. De är skyldiga att följa kollektivavtal, men övriga tjänster är en del av Sobonas medlemserbjudande och de tjänsterna är frivilliga att använda.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Framtidsspaning Tony Clark

Rätt kompetens på rätt plats är en viktig förutsättning för Avfall Sveriges medlemmar i deras arbete mot visionen “Det finns inget avfall”, där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. De ligger som grund för validering. Yrkesprofilerna är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på Vafabmiljö

Samhällsbilden inom avfallshantering och återvinning har förändrats de senaste 30 åren. Miljö och återvinning är numera ett hett ämne, men branschen behöver bli mer attraktiv, för att locka nya medarbetare till sig.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Renova Sofia Westergaard

Renova samarbetar med Sobona för att skapa en mer inkluderande rekrytering av nyanlända och utrikesfödda som är kortutbildade. Dessutom arbetar Renova med lärande på arbetsplatsen och validering av befintliga medarbetares kompetens.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Värdet av ett yrkesbevis nivåkvalificerad i SEQF, Kerstin Littke

En målsättning för Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är att göra referensramen mer känd så arbetslivet får tillgång till rätt kompetens och individer kan visa på och utveckla sitt kunnande.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Så här kommer du igång med validering, Henrietta Finnborg Bengtsson

Validering är en strukturerad process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Filmbild

Avfallshantering och återvinning 2021 - Summering Per och Thomas

Arbetet med kompetensförsörjning är inte någon quick fix. Men Sobona har utvecklat verktyg utifrån medlemsföretagens behov och önskemål.

Filmbild

Framtidsworkshop

Framtidsworkshop den 28 april 2021 med Jan Sturesson om hur omvärlden påverkar de kommunala företagen och vad som är viktigt att ta hänsyn till för att strategiskt kunna planera för er framgång.

Filmbild

Energi 2020 - Språk och beteendedesign: Varför gör människor som de gör och inte som du vill?

Stefan Mellsjö på Efternamn & Co är beteendedesigner. Han pratar om vad det är som gör att vissa lär sig ett nytt språk på tre månader, medan andra behöver många år.

Filmbild

Energi 2020 - LYS Förlag - Energisvenska som alla förstår

Energiföretagen Sverige har tillsammans med LYS Förlag och några medlemsföretag tagit fram läromedlet Energisvenska. Författare är Sofi Tegsveden Deveaux och Emil Molander från Lys Förlag.

Filmbild

Energi 2020 - Linn Wallo - Luleå Energi öppnar upp nya dörrar

Luleå Energis arbete med inkluderande kompetensförsörjning har lett till att de hittat fler vägar för att knyta till sig framtidens medarbetare, bland annat genom examensarbeten, traineetjänster och praktikplatser.

Filmbild

Henrietta Finnborg Bengtson, Nordiskt Valideringsforum - Hur kommer du igång med validering?

Validering är ett sätt att synliggöra kompetens och kunskaper samt kvalitetssäkra lärande. Det är en strukturerad process för kartläggning, bedömning och erkännande av en individs kunskaper.

Filmbild

Energi 2020 - Lokalt jobbspår för drifttekniker inom värme i Stockholm

Julia Gruvin på Norrenergi och Elin Fellers på Energiföretagen Sverige berättade om det planerade lokala jobbspåret för drifttekniker i Stockholm.

Filmbild

Energi 2020 – Nina Rudbeck, Head of Client Relations på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) berättar om Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Det är ett avancerat praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker.

Filmbild

Energi 2020 - Svenska Kraftnät guidar elnätsföretagen rätt

Den som rekryterar nya medarbetare till ett energiföretag behöver veta vad som gäller kring säkerhetsaspekter. Men hur ska vi tänka och agera ur ett HR- och rekryteringsperspektiv när det gäller säkerhet?

Filmbild

Energi 2020 - Christian Schwartz - Hur kan vi arbeta med säkerhetsfrågorna tillsammans?

Christian ger sitt perspektiv på säkerhetsfrågorna, både utifrån hur Mölndal Energi arbetar med säkerheten och utifrån ett branschperspektiv. Christian efterlyser mer samarbete inom energibranschen.

Filmbild

Energi 2020 - Marie Louise Arendt på Kraftringen berättar om säkerhetsprövningar i praktiken

MarieLouise Arendt är säkerhetschef på Kraftringen. Hon berättar om lagändringen som gjordes 2019, vilken innebar att Kraftringen fick en ny part för säkerhetsklassning av medarbetare.

Filmbild

Energi 2020 - Avslutande reflektioner kring möjligheter och utmaningar framöver

Anja Alemdar på Energiföretagen Sverige och Per Nordenstam på Sobona diskuterade kring möjligheterna med strategisk kompetensförsörjning och vilka utmaningar som väntar.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Introduktion med Per Nordenstam

Temat för dagen var “gemensamma utmaningar och gemensamma lösningar”. Per Nordenstam är vd på Sobona och han satte tonen för Valideringskonferensen 2020.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Insikter om enklare vägar till jobb och kompetens Tillväxtverket

Eva Johansson jobbar med kompetensförsörjning och digitalisering på Tillväxtverket och hon menar att många behöver få hjälp för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - DUA - Lill Ljunggren Lönnberg och Susanne Zander

Lill Ljunggren Lönnberg är ordförande för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) och Susanne Zander är koordinator på DUA. De berättade om hur vi tillsammans kan utveckla kompetensförsörjningen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Omvärldsbevakning och framtidsspaning utifrån covid-19

Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Hon gav en intressant och pedagogisk framtidsspaning utifrån covid-19.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Yrkesprofiler – hur kan de användas?

Anna Karin Jendert är vd på Nordiskt Valideringsforum. Hon berättade hur nationella yrkesprofiler skapar grunden och hur yrkesprofiler och validering är vägen till kompetensförsörjning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - SeQF är bryggan mellan olika former av lärande

Kerstin Littke är nationell samordnare SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer) på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 Utbilda och språkutveckla i lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Mats Ljungkvist, lärare ABF Vux och Anders Johansson, arbetsmarknad och vuxenutbildning från Göteborgs stad berättade lokala jobbspår i Göteborgs stad.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Roger Mörtvik på Arbetsmarknadsdepartementet lyfte arbetsmarknadsfrågor

Vi har en utmanade situation i Sverige just nu. Många har svårt att ta plats på arbetsmarknaden och parallellt finns en stor matchningsproblematik. Dessutom har pandemin resulterat i en kraftig ökning av arbetslösa.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Johan Vinther på region Västernorrland

Regionalt kompetensförsörjningsarbete och kommunala styrkor i region Västernorrland.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Mats Rostö, Nacka Vatten och avfall och Elisabeth Carle, Nacka Kommun

De kommunala bolagens roll i framtidens kompetensförsörjning och att skapa fler vägar in i branschen och till yrkena.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Irene Hedlund Härnösand Energi & Miljö

Hemab jobbar långsiktigt för att skapa breddad rekrytering. De vill spegla samhället och möta kommande utmaningar inom kompetensförsörjning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Sofia Westergaard, Renova

Renova har en uttalad strategi att jobba strategiskt och långsiktigt med frågor inom kompetensförsörjning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 Conny Larsson Sobona och Anders Lundberg NVF

Stöd från ledningen är viktigt för frågor om såväl kompetensförsörjning som kvalitetssäkring. En förändring måste förankras noga och det kräver en ansträngning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 – Framtidspanarna

Christer Bergqvist, Elisabeth Carle, Elna Hansson, Lisa Bondesson och Thomas Nylund gör en framtidsspaning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2020 - Avslutning Per Nordenstam och Conny Larsson Sobona

Samstämmigheten är fantastisk, från både medlemsföretag, fackförbund och branscher. Vi är på rätt väg.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Introduktion Willy Silberstein och Per Nordenstam

Per Nordenstam, vd på Sobona, ramar in och sätter tonen för konferensen

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Lise-Lotte Björkman Averbo, Nacka vatten och avfall

Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet. Den främsta framgångsfaktorn är att skapa förankring i ledningen.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Daniel Åslund, Affärsverken i Karlskrona

Affärsverken behövde mer stuns och övergripande företagsidentitet i introduktionen. Därför utvecklade de en ny struktur tillsammans med Sobona.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Olga Orrit - Språkutveckling på arbetsplatsen

Olga fick i uppdrag av Sobona att vara med i processen kring att ta fram en ordlista och en språkparlör för återvinning- och avfallsbranschen.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - DUA -Lokala jobbspår med hjälp av nationella yrkesprofiler

DUA:s arbete handlar om att främja samarbetet mellan kommun och företag för att hjälpa till att etablera unga och nyanlända på arbetsmarknaden.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Henrietta Finnborg Bengtson, kom igång med validering

Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Thomas Nylund Vafabmiljö kring implementering av validering

VafabMiljö ska testa den framtagna modellen med femton steg kring implementering av validering.

Filmbild

Till ett arbete via återvinning 2020 - Avslutning Conny Larsson och Thomas Nylund

Conny och Thomas diskuterar hur man kan komma igång och implementera validering i verksamheten.

Filmbild

Digitalisering

Webbseminarium 9 april 2019: Digitalisering och HR

Henrik Ladström från Knowit Insight berättar under ett seminarium om digitalisering och HR.

Filmbild

Energi 2019 - Lisa Hjelm introduktion

Strategisk kompetensförsörjning - nu går vi från ord till handling. Intresset var stort då ca 70 personer från hela landet deltog på plats plus att en webbsändning genomfördes.

Filmbild

Energi 2019 - Kompetensbristen i branschen är en prioriterad fråga

Neval Bilici, ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige - Hur ser kompetensförsörjningen inom vår bransch ut framgent?

Filmbild

Energi 2019 - Sobona om kompetensförsörjning och Samhällsbygge 2030

Madeleine Gimåker, utvecklingsstrateg Sobona - Vi står inför en fas i historien när omställningen till ett mer hållbart samhälle börjar på allvar och de kommunala bolagen driver utvecklingen.

Filmbild

Energi 2019 - EFA – Gemensamma utmaningar – gemensamma lösningar

Branschen står inför enorma investeringar i produktion, nät och ny teknik. Vi kommer behöva mer el i framtiden och då är kompetens och personalförsörjning två helt nödvändiga delar.

Filmbild

Energi 2019 - Snabbspår inom energibranschen

Ivan Cvitic är nationell samordnare för Snabbspår på Arbetsförmedlingen och han berättar mer om satsningen på Snabbspår inom energibranschen.

Filmbild

Energi 2019 - Lyft språket på jobbet

Olga Orrit är språkutvecklare på VO-college. Olga menar att språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

Filmbild

Energi 2019 - Praktik vitaliserar Gävle Energi

Helena Helling är HR-chef och Katarina Larsson är HR-specialist. De menar att varumärket stärks både internt och externt genom att jobba med praktik.

Filmbild

Energi 2019 - Rekrytering, introduktion och handledning till den kultur vi valt på Affärsverken

Daniel Åslund är HR-chef Affärsverken i Karlskrona. Affärsverken jobbar långsiktigt med handledarutbildning för att rekrytera rätt medarbetare. Verktyget har blivit en energiboost, ett stöd och en utvecklande process.

Filmbild

Energi 2019 - Praktiska verktyg för språkutveckling i energibranschen

Elin Fellers på Energiföretagen Sverige visar de praktiska verktyg kring språkutveckling som branschen tagit fram.

Filmbild

Energi 2019 - Frågestund deltagare block 2

Bristyrken? Omställnings- eller ingångsyrken? Attraktiva arbetsplatser - vad är det? Vilka är utmaningarna? Hur kan vi lära oss av varandra? Främjandemedel - vad är det?

Filmbild

Energi 2019 - Nordiskt Valideringsforum och att se bortom kompetensbristen

Nordiskt Valideringsforum - Den dolda kompetensen och den dolda potentialen. Vad är viktigast? Att klara utbildningen eller att klara jobbet man utbildar sig för?

Filmbild

Energi 2019 - Samverkan som framgångsfaktor i Renovas jobbspår

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Filmbild

Energi 2019 - Därför skapar vi ett jobbspår tillsammans

Stockholm Exergi och Stockholms stad hjälper nyanlända till jobb i det som de kallar för uppvärmningsjobb.

Filmbild

Energi 2019 - Frågestund deltagare block 3

Nationella yrkesprofiler - Hur håller vi profilerna levande och uppdaterande? Hur blir vi som bolag startklart för att använda framtagna yrkesprofiler?

Filmbild

Energi 2019 - Vad är det egentligen som gäller och vem gör vad?

Gitte Bergknut sitter i Energiföretagens informationssäkerhetsgrupp. De ser över regelverk och riktlinjer som reglerar branschens hantering av data och informationssystem. De är även en remissinstans.

Filmbild

Energi 2019 - Hur påverkar säkerhetslagstiftningen kompetensförsörjningsarbetet?

Alireza Hafezi Alireza Hafezi är säkerhetschef Ellevio. Säkerhetsprövning krävs alltid av alla medarbetare som deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Alireza trycker på att det är väldigt viktigt att kandidaten säkerhetsklassas.

Filmbild

Energi 2019 - Hur tar vi hänsyn till säkerhetsaspekterna när vi rekryterar?

Linn Rejström är Director of Recruitment/Director of Talent Processes and Security Vetting Vattenfall och hon berättar att de har en egen enhet för security vetting – säkerhetsprövinng. Processen med säkerhetsprövning tar tid.

Filmbild

Energi 2019 - Frågestund deltagarna block 4

Vem bestämmer vilka tjänster som ska säkerhetsklassas? Säkerhetsprövar man person eller funktion? Vad gäller för sommarjobbare?

Filmbild

Energi 2019 - En av landets mest attraktiva branscher och styrkor, utmaningar trender och slutsatser

Anders Johrén är nyckeltalsexpert och Elin Larsson är personalvetare på Nyckeltalsinstitutet. De har en låg andel anställda med utländsk bakgrund.

Filmbild

Energi 2019 - Summering och avslutning

Vi har fått massor av praktiska exempel, utmaningar och pepp. Vad ska vi prata om nästa år?

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Att våga se bortom kompetensbristen

Här kan du se hela Valideringskonferensen 2019 – Att våga se bortom kompetensbristen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Det handlar inte kom kompetensbrist

Validering är ett värdefullt verktyg som hjälper individer att komma in i en verksamhet och vidare i sin utveckling. Det är en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av vad en person kan.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Enklare vägar till jobb och kompetens 2.0

Tillväxtverket jobbar för att stärka företagens konkurrenskraft genom att bland annat samla ihop och sprida kunskap för att öka lärandet. De ser att en brist på arbetskraft är det största hindret för tillväxt.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Renovas jobbspår

Renovas jobbspår är ett strukturerat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad, ABF Vux, Sobona och Renova. Jobbspåret ska göra 17 deltagare anställningsbara hos Renova 2020.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Lyft språket på jobbet

Olga Orrit är språkutvecklare på VO-college och talar fem olika språk. Hon arbetar aktivt för att göra det lättare för såväl arbetsgivare som medarbetare att bryta språkbarriärer. Svenska för invandrare räcker en bit, men inte hela vägen, menar Olga.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Mod, ledarskap och hållbar utveckling

Vilken värld vill du leva i? Vilka avtryck vill du göra? Ditt mod, din energi och dina val är avgörande för att göra världen till en lite bättre plats utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling agenda 2030.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Omvärldsanalys, en inledning

I en undersökning till Sobonas medlemsföretag säger 93 % av alla som är VD att kompetensförsörjningen är en stor utmaning. En konsekvens är att befintliga medarbetare får jobba mer och att stora projekt inte blir av.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – SeQF är bryggan mellan arbetsliv och utbildning

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer. Den är bryggan mellan arbetsliv och utbildning och påvisar resultaten av en utbildning.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Servicegruppen på Nodra

Servicegruppen är ett projekt som drivs av Norrköping kommun och Nodra som är ett kommunalt bolag för vatten, avlopp, avfall och bredband. Projektet har gått ut på att rekrytera trainees för att minska arbetslösheten och bidra till kompetensförsörjningen.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Vägen till arbete via återvinning, nästa steg

Sobonas projekt kring yrkesprofilering och validering började i juni 2018 och nu har Tillväxtverket gett stöd till november 2020. För medlemsföretagen innebär det bättre och lättare rekryteringar.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Värdet av en strukturerad introduktion

Nacka vatten och avfalls vision är att vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom sin bransch. Men det finns många utmaningar eftersom alla letar efter arbetskraft och kompetens inom branschen. Strategin blev att utgå från ”fler vägar in”.

Filmbild

Valideringskonferensen 2019 – Yrkesprofilering och validering som verktyg

Yrkesprofilering är ett gemensamt språk som berättar vad en individ behöver kunna för en viss yrkesroll på en arbetsplats. Tack vare SeQF kan kvalifikationerna bli formellt godkända och de kan även jämföras.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2019 - Kompetensförsörjning: En framtidsspaning med Visit Stockholm

Elin Karlsson, avdelningschef Värdskap och Platsutveckling på Visit Stockholm. Föreläsning på Sobonas digitala konferens kring yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv den 26 augusti 2020.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler som ett praktiskt verktyg

Yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare samt skapa en bra introduktion för nya medarbetare och praktikanter.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler förstärker upplevelsen av varumärket

Karolina Miller är HR-konsult på Kalmar läns museum. Hon har varit med och tagit fram de nationella yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet tillsammans med Sobona och andra medlemsföretag.

Filmbild

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Validering i praktiken – så här gör du!

Validering handlar om att synliggöra lärande, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunskaper och kompetenser som individer har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning. Så här gör du i praktiken.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Inledning med Per Nordenstam

Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där vi skapar en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon. Vi har kommit långt, men vi är inte klara. Arbetet kommer fortsätta under lång tid framöver. Det här är inget tomtebloss.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Inledning med branschråd om långsiktig kompetensförsörjning

Diskussion mellan Mats Rostö, VD Nacka vatten och Avfall och branschrådsordförande i Sobonas branschråd Vatten och Miljö och Thomas Nylund, moderator.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Framtidsspaning - Kompetensförsörjning inom VA-branschen

Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, ger en översikt gällande VA-branschen behov och möjligheter för en framtida stark kompetensbas.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Attraktivitet och kompetensförsörjning genom yrkesprofiler och validering

VA-branschen står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning. Under de kommande åren går många ingenjörer i pension samtidigt som det är svårt att hitta nya medarbetare. Därför vill NSVA göra företaget mer attraktivt genom nationella yrkesprofiler.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Yrkesprofiler inom återvinning, avfall och VA

Yrkesprofiler inom återvinning, vatten och avfall är framtagna. Dessa beskriver vad en individ behöver kunna. Validering säkerställer att individen kan det som behövs för att klara jobbet.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Hur kommer man igång med validering?

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Filmbild

Återvinning och VA 2020 - Så här gör du

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Sobonas Yrkesprofiler inom besöksnäring och kulturarv

Anna Karin Jendert, VD på Nordiskt Valideringsforum, berättar om yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet som kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Validering inom besöksnäring och kulturarv, så här gör du!

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om att validering handlar om att synliggöra lärande, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunskaper och kompetenser som individer har tillägnat sig utanför formell utbildning.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Vad är en OCN-bedömare?

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar vad en OCN-bedömare gör. Under två dagar lär du dig processen kring hur validering går till och lär dig hur du stöttar deltagaren.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Lokala jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler

Therése Ekbäck, projektledare på Nordiskt Valideringsforum berättar om lokala jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler. Yrkesprofiler hjälper företag att synliggöra de kompetenser som krävs för olika yrkesroller.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Sobonas yrkesprofiler inom återvinning

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om Sobonas nationella yrkesprofiler inom återvinning. Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom återvinning och avfall.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Sobonas yrkesprofiler inom VA

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om Sobonas nationella yrkesprofiler inom VA. Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom VA.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Validering inom återvinning, så här gör du!

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, förklarar hur du validerar i praktiken. Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när de har förvärvats.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Validering i praktiken inom VA, så gör du!

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, förklarar hur du validerar i praktiken. Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när de har förvärvats.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Validering i praktiken

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, förklarar hur du validerar i praktiken. Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när de har förvärvats.

Filmbild

Fastighet 2020 - Inledning med Per Nordenstam

Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där vi skapar en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon. Vi har kommit långt, men vi är inte klara. Arbetet kommer fortsätta under lång tid framöver. Det här är inget tomtebloss.

Filmbild

Fastighet 2020 - Framtidsspaning Kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen

Faval och Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har tagit fram en valideringsmodell som ligger på högre nivå. Sobona och medlemsföretagen har utvecklat en kompletterande modell på instegsnivå.

Filmbild

Fastighet 2020 - Faval - Vad ska vi validera mot imorgon?

Mikael Mossberg gör en framtidsspaning och lyfter frågan vad vi ska validera mot i morgon. Målet är att få in fler individer i fastighetsbranschen. Validering underlättar rekrytering och hjälper till att höja kompetensen för befintliga medarbetare.

Filmbild

Fastighet 2020 - Validering i praktiken – så här gör du med Jörgen Bergvall

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för både individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Filmbild

Fastighet 2020 - Hur kommer man igång i praktiken

En stor förändring väntar för Telge Bostäder AB. Marina Brunsärn och Ingela Liwell tror att verktyget validering är en viktig del i företagets framtida kompetensförsörjning.

Filmbild

Fastighet 2020 - Utvecklade yrkesprofiler utifrån branschens behov med Jörgen Bergvall

De framtagna yrkesprofilerna synliggör tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande stöd inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning. Utvecklingen har fokuserat på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

Filmbild

Fastighet 2020 - Validering som verktyg för insteg och fortbildning

På Poseidon Göteborg är utemiljöbranschen en del av fastighetsbranschen. Där jobbar människor som sköter utemiljöerna kring alla byggnader. Poseidon vill ta hand om kompetensen i företaget och de behövde ett verktyg för att kunna göra det.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - OCN-metoden

Validering är ett sätt att synliggöra, värdera och ge erkännande till kompetens, oavsett var och hur den erhållits. För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Yrkesprofilering och yrkesprofiler, vad är det?

Dessa yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Validering i praktiken inom fastighet

Sobona har utvecklat yrkesprofiler på instegsnivå för fastighetsbranschen och en kvalitetssäkrande panel genomförts. Bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå kommer utvecklas under 2020.

Filmbild

Kompetensförsörjning

Webbinarium - Lärande - en fördjupning

I föreläsningen gör Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum, en djupdykning i begreppet lärande och sina erfarenheter kring det.

Filmbild

Löneprocess HÖK/AB

Här kan du ta del av vår löneprocesskurs på en tid som passar dig. Lär dig mer om löneavtalets uppbyggnad, lokal lönebildning, överläggning, löneöversyn med mera.

Filmbild

Löneprocess BÖK/BB

Här kan du ta del av vår löneprocesskurs på en tid som passar dig. Lär dig mer om löneavtalets uppbyggnad, lokal lönebildning, överläggning, löneöversyn med mera.

Filmbild

Avtalskonferens HÖK Lärarna 9 april 2021

9 april 2021 genomfördes en webbsänd avtalskonferens tillsammans med SKR för att presentera och informera om den nya överenskommelsen som ingåtts med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

Filmbild

Webbinarium del 2 - Ändringar i LAS

Välkommen att ta del av ett webbinarium där Sobonas förhandlare vägleder dig och belyser vad du som arbetsgivare behöver veta inför ändringarna i LAS.