Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du har frågor eller är intresserad av Årets Samhällsbärare och Samhällsbärardiplomet

Louise Pons Dreifeldt
Opinionsstrateg