Årets Samhällsbärare - Innovation
Sista nomineringsdag är 20 april 2023
Vilket företag vill du nominera till Årets Samhällsbärare - Innovation?
Har ditt företag eller organisation gjort något spännande inom innovation? Berätta och nominera! Vinnaren utses utifrån kriterierna:

- Driver ett strategiskt innovationsarbete som genomsyrar hela eller delar av verksamheten
- Tar täten i innovationsarbetet och är en förebild i branschen
- Genom innovationsarbetet bidrar företaget/organisationen till att skapa affärsmässig samhällsnytta
Ange ett organisations- eller företagsnamn
Skriv in en motivering
Årets Samhällsbärare - Innovation
Sista nomineringsdag är 20 april 2023
Information om dig som nominerar
Skriv in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Skriv in en korrekt e-postadress
  • Steg 1 av 2